HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Pedagogisk veiledning i utdanning og yrke for lærere i barnehage og skole (modul 2)

Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2

Studiet utdyper og viderefører emne 1 i pedagogisk veiledning og retter seg mot ulike veiledningsoppgaver overfor studenter, nyutdannede lærere og kolleger i barnehage og skole.

Om studiet

Studiet legger vekt på å utdanne veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning som bidrar til læreres profesjonsutvikling med særlig vekt på praksislærerfunksjonen og på veiledning av nyutdannede. Studiet vil også kvalifisere for mer generelle veiledningsoppgaver i barnehage og skole.

Studiet legger vekt på å utdanne veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning som bidrar til profesjonsutvikling og forståelse av barnehagen eller skolen som organisasjon.

Tre sentrale områder i emnet er:

  • Veiledning i et profesjonsperspektiv.
  • Veiledning i organisasjoner.
  • Veiledning og etikk.
Les mer om innhold og organisering.

Organisering av studiet

Studiet er samlingsbasert. Oppstarten av studiet er intensiv for å sette i gang læringsprosessene. I periodene mellom samlingene arbeider deltakerne individuelt og i grupper med oppgaver knyttet til egen erfaring som veileder. Deltakernes egne erfaringer med veiledningssamtaler og refleksjon over veiledning er sentrale i å utvikle veilederkompetanse. Det er krav om tilstedeværelse i all undervisning. For å avlegge eksamen kreves minst 80 prosent deltakelse. Eksamen består av en individuell skriftlig semesteroppgave.

Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer.

Samlinger

Det er til sammen 9 samlinger, de fleste på ettermiddagen. Samlingsdatoer for høsten 2018 finner du på student.oslomet.no.

Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Bestått lærerutdanning/barnehagelærerutdanning eller tilsvarende fra universitet eller høgskole, og Pedagogisk veiledning i utdanning og yrke for lærere i barnehage og skole, modul 1 (15 studiepoeng). I tillegg kreves minst tre års yrkeserfaring fra skole- eller barnehagesektor etter fullført utdanning.

Lærere ved barnehager og skoler som har samarbeidsavtale med Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) og veiledere for nyutdannede oppnevnt av barnehage- og skoleeier, blir prioritert ved opptak. Søkere som er aktive praksislærere for studenter ved LUI kan tas opp ved studiet, selv om praksiskravet ikke er oppfylt.

Studieinformasjon

Fakta

Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2

Høst 15 stp. To semestre, deltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglige spørsmål om studiet: Wiebke Klages

Administrative spørsmål: opptak-lui@oslomet.no

Studenter som spiller et barnespill på en tablet.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til praksislærerfunksjonen og for oppgaver som veileder for nyutdannede lærere i barnehage og skole, men også for mer generelle veiledningsoppgaver i barnehage og skole;  f.eks. som fagleder/ fagveileder. Kunnskapsdepartementet og KS anbefaler at veiledere av nyutdannede lærere har en formell veilederutdanning.

Du får økt godtgjøring som praksislærer ved påbygging av emne 2.

Publisert: Oppdatert: