HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Profesjonsrettet veiledning for yrkesfaglærere

Profesjonsrettet veiledning

Er du en erfaren yrkesfaglærer eller trafikklærer? Med videreutdanning i veiledning kan du kvalifisere deg til å veilede nyutdannede yrkesfaglærere, trafikklærere, politistudenter, fengselsaspiranter og andre.

Om studiet

Studiet utgjør til sammen 30 studiepoeng, og er delt inn i to emner på 15 studiepoeng hver. Studiet er organisert som et deltidsstudium med jevnlige samlinger, i hovedsak med ett emne per semester.

Innholdet i studiet veksler mellom teoretiske innføringer, diskusjoner, praktiske øvelser og refleksjoner over gjennomføring av veiledning som veileder. Etiske refleksjoner er gjennomgående i hele studiet.

Les mer om innhold og organisering.

Emnet Grunnleggende kompetanse i veiledning og veilederrollen (PROVY6100) omfatter grunnleggende kunnskap i veiledning. Fokus rettes mot veilederen som relasjonsbygger og prosessleder. Det legges også vekt på å utvikle kunnskap om, og forståelse for, den nyutdannedes situasjon. Det er fokus på veiledning av individet.

Emnet Veiledning av grupper (PROVY6100) handler om planlegging av, gjennomføring av og refleksjon rundt veiledningsprosesser i grupper, metoder og modeller i veiledning og gruppen som læringsarena. Emnet tar også for seg organisasjons- og systemkunnskap og det å være en del av et kollegium.

Undervisningen foregår ved studiested Kjeller, og foregår primært på dagtid.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Opptakskrav er to- eller treårig utdanning på høgskolenivå eller tilsvarende, og minst to års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning, eller realkompetansevurdering.

Studieinformasjon

Fakta

Profesjonsrettet veiledning Høst 2018 30 To semestre, deltid Kjeller, Skedsmo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: opptak-lui@oslomet.no

Faglig:  Sidsel Sandtrøen

Studenter som spiller et barnespill på en tablet.

Jobbmuligheter

Veilederutdanningen er utviklet med bakgrunn i en nasjonal satsning på nyutdannede yrkesfaglærere og deres behov for veiledning det første året som lærere.

Les mer om jobbmuligheter

Videreutdanningen kvalifiserer erfarne lærere til å ta på seg oppgaven som veiledere. Studiet vil også være aktuelt om du er praksislærer for studenter.

Som veileder er det viktig at du har kunnskap om den nyutdannedes situasjon og hvilke utfordringer han eller hun møter. I rollen som veileder vil du ha behov for å benytte ulike teknikker og verktøy, og kunnskap om disse står derfor sentralt i studiet.

Lukk
Publisert: Oppdatert: