HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Rektorutdanningen

Rektorutdanningen - forskningsbasert og praksisrettet utdanning for skoleledere

Ledernettverk, verktøykasse, refleksjonsrom, prosjektveiledning og veiledet ferdighetstrening.

Om studiet

Rektorutdanningen bygger på det nasjonale rammeverket for skoleledelse og er del av den statlig finansierte, nasjonale rektorutdanningen. Rektorutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus gir en forskningsbasert innføring i skoleledelse med vekt på praksiser som er positivt relatert til elevenes læringsmiljø, elevenes læring og lærerkollegiets profesjonsutvikling.

Les mer om innhold og organisering.

Vi vektlegger også samspillet mellom skoleeier og rektor. Studiet vektlegger faglig dybdeinnsikt og praktisk trening i å mestre rektorrollen i dagens og fremtidens skole. Ferdighetstrening står sentralt i studiet, og du får trening i å anvende konkrete verktøy til å mestre skolelederrollen i forskjellige skoletyper. Etter gjennomført opplæring skal studentene kunne anvende kunnskapen og egne erfaringer som grunnlag for å forbedre elevenes læringsresultater.

Den nasjonale rektorutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus tilbys i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, Stiftelsen IMTEC og Karlstads universitet. OsloMet er kontraktspartner til Utdanningsdirektoratet og akkrediteringsinstitusjon.

Utdanningen gir innføring i de viktigste temaene for skoleledere:

  • Lov, avtaleverk og læreplanverk.
  • Rektors styringsrett og handlingsrom.
  • Skolen som organisasjon og profesjonelt lærende fellesskap.
  • Elevenes læringsprosesser knyttet til profesjonelle standarder.
  • Ledelse av skolebasert kompetanseutvikling.
  • Endrings- og implementeringsledelse.
  • Personlig utvikling i lederrollen.

Se programplanen for mer informasjon, eller ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Utdypende informasjon om studiet finner du på  Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Organisering

Tilbudet er ment for rektorer og andre skoleledere i grunnopplæring, videregående opplæring og frittstående skoler, eksempelvis innenfor toppidrett.

Studiet går over tre semestre og består av 8 samlinger av 2 -3 dager i Oslo / på Hamar. En av samlingene er en sommersamling med utenlandsopphold som går over flere dager. Aktivitetene på samlingene består av forelesninger, arbeid i læringsgrupper og rene ferdighetsutviklende veiledninger individuelt og i gruppekonstellasjoner.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars

Opptakskrav

Opptak søkes via Utdanningsdirektoratet.

Studieinformasjon

Fakta

Rektorutdanningen ved konsortiet Ledelse øst 12. - 14.09 30 stp. 3 semestre, samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk 64 Litteratur.
Reise- og oppholdskostnader i forbindelse med samlingene.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på  student.oslomet.no  for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Marit Aas

Administrativ:  Beate Holing 

Publisert: Oppdatert: