HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Veiledning og coaching

Relasjonskompetanse i videregående opplæring (Yrkesfaglærerløftet)

Studiet retter seg mot yrkesfaglærere, instruktører og faglig ledere i videregående opplæring og vektlegger et praktisk arbeid for utvikling av studentenes egen relasjonskompetanse. Samtidig skal studentene bidra til skolebasert kompetanseutvikling på egen arbeidsplass.

Faglig innhold

Studiet har til hensikt å videreutvikle studentenes kompetanse om hva som hemmer og fremmer gode relasjoner i møte med ungdommer og ungdomskulturen. Gjennom studiet skal studentene videreutvikle sine kommunikasjonsferdigheter i samspillsprosesser, reflektere rundt ulike etiske utfordringer og anvende egen aller annen egnet arbeidsplass som lærings- og utviklingsarena. Studentene skal bidra til skolebasert kompetanseutvikling ved å videreutvikle praksis som en kollektiv læringsprosess. 

Det første emnet (RELA6000) omhandler relasjonskompetanse i møte med elever og kollegaer. Sentrale temaer er:

  • Kommunikasjons- og relasjonskompetanse
  • Motivasjon og mestring
  • Utviklingsarbeid
  • Etikk, makt og elevsyn
  • Ungdom, identitet og danning

Fra våren 2019 tilbys også et emne nr to (RELA6100). Det emnet omhandler relasjoner i samarbeid og konflikt, og har følgende sentrale temaer:

  • Relasjonskompetanse i et systemperspektiv
  • Sosial og emosjonell kompetanse
  • Mangfold og utenforskap
  • Ledelse av utviklingsprosesser
  • Konflikthåndtering

Tilbud 2018/19 - Yrkesfaglærerløftet

Studiet vil tilbys yrkesfaglærere i Akershus og Hordaland.

Les mer om innhold og organisering.

Organisering

Studiet er organisert som deltidsstudium. Mellom samlingene skal studentene gjennomføre studieoppgaver på egen eller annen egnet arbeidsplass.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Akershus og Hordaland fylkeskommune rekrutterer deltakerne.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, og tilsetting som yrkesfaglærer, faglærer, faglig leder eller instruktør i videregående opplæring. Andre tilsatte i videregående opplæring kan tas opp etter nærmere avtale. Se programplanen for nærmere beskrivelse ved realkompetansevurdering.

Studieinformasjon

Fakta

Relasjonskompetanse i videregående opplæring Høst 2018 og vår 2019 15+15 Deltid over et semester pr emne Akershus og Hordaland Norsk Semesteravgift: 600 kroner

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Se mer informasjon:

Kontakt

Faglig kontaktperson: Unni Høsøien og Siw Helen Martinsen Watz

Administrativ kontaktperson: Mariann Tvetene

Publisert: Oppdatert: