HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Religion, livssyn og etikk (RLE) 1, 5.-10. trinn

Studiet kvalifiserer for undervisning i KRLE innenfor grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn.

Om studiet

Studiet i RLE 1 innbefatter følgende tradisjoner: jødedom, kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, sikhisme, humanisme og nyreligiøsitet, samt etikk og filosofi. Det er fokus på undervisning i en flerkulturell kontekst og at undervisningen skal være objektiv, kritisk og pluralistisk. Ekskursjoner og fagdidaktiske verksteder er viktige elementer i studiet.

Les mer om innhold og organisering.

Undervisning (studiebelastning per uke)

Undervisningen består av 3-4 økter per uke. De siste årene har det vært undervisning på tirsdager, onsdager og fredager. Det stilles krav om 80 prosent deltakelse i undervisningen. Dette kravet er begrunnet i studiets vektlegging av studentmedvirkning, samarbeidslæring, dialog og diskusjoner. I spesielle tilfeller kan det etter søknad gjøres unntak fra deler av disse kravene, eventuelt stilles krav om tilsvarende aktiviteter.

Målgruppe

Foruten lærerstudenter i 4. år, retter videreutdanningen seg mot lærere i skolen som ønsker kompetanse for å undervise i KRLE og for å arbeide som lærer i den flerkulturelle skolen. 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

Studieinformasjon

Fakta

Religion, livssyn og etikk (RLE), 5.-10. trinn Høst 30 Ett semester, heltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

I tillegg til semesteravgift kommer en studieavgift på 7 500,00 kroner per semester.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig kontaktperson: Øystein Brekke

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Publisert: Oppdatert: