HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Religion, livssyn og etikk (RLE) 2 (1-7 og 5-10)

Religion, livssyn og etikk (RLE) 2 bygger på Religion, livssyn og etikk (RLE) 1 og er en 30 studiepoengsenhet som sammen med RLE1 gir 60 studiepoeng RLE.

Studiet kvalifiserer for undervisning i KRLE både innenfor Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn og Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn.

Les mer om innhold og organisering.

Studiet skal gi økt kultur- og religionsforståelse og har vekt på mangfold, samt lokale og globale perspektiver. Et hovedmål er å dyktiggjøre studentene til å kunne gjennomføre en inkluderende religions- og livssynsundervisning. Studieenheten har dessuten vekt på etikk og skal bidra til forståelse for rollen som verdiformidler i den flerkulturelle skolen og til økt kompetanse til å jobbe med etiske problemstillinger i skolen.

Målgruppe

Foruten lærerstudenter i 4. år, retter videreutdanningen seg mot lærere i skolen som ønsker en grundigere og bredere kompetanse for å undervise i KRLE og for å arbeide som lærer i den flerkulturelle skolen.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. september

Ved søknad må du velge enten 1-7 eller 5-10.

 

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

I tillegg er det krav om 30 studiepoeng RLE 1 (eller tilsvarende).

Studieinformasjon

Fakta

Religion, livssyn og etikk (RLE) 2, 1-7 og 5-10 Vår 2019 30 1 semester Pilestredet Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

I tillegg til semesteravgift kommer en studieavgift på 7500,00 kroner per semester.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Halldis Breidlid

Administrativ: opptak-lui@oslomet.no

Publisert: Oppdatert: