HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Religion and Power in India in collaboration with Kulturstudier

Religion og makt - studiested Nepal (i samarbeid med Kulturstudier)

Studiet finner sted i Pokhara i Nepal og trekker på perspektiver fra sosialantropologi og religionsstudier, og gir forståelse for forholdet mellom religion og politikk.

Skandinavia skiller seg i stor grad fra resten av verden ved at man knapt finner offentlig religionsutøvelse. Religion skal holdes til privatsfæren. Det resulterer for eksempel i at nordmenn flest er uvitende om kastesystemet den pakistanske minoriteten i Norge må forholde seg til. For å forstå verden i dag må man ta inn over seg at i global målestokk så er religion viktig for hvordan folk forholder seg til hverandre.

Les mer om innhold og organisering.

I Nepal kan man med egne øyne se hvordan alle verdensreligionene lever i et fargerikt og høylytt fellesskap. Vårt studium i Nepal kan gi deg en forståelse av hvordan politikk og religion henger sammen i alle samfunn. Og du får en grunnleggende introduksjon til kultur og samfunn i Sør-Asia, og en fjerdedel av jordens befolkning.

Emnet har tittelen Religion og makt og er en sammensetning av et emne i sosialantropologi og ett i religionsstudier.

Undervisningen går over ti uker i Pokhara, Nepal, med forelesere fra Høgskolen, fra Nepal, og verden for øvrig. Studentene er hovedsakelig fra Skandinavia og Sør-Asia.

Les mer på nettsidene til Kulturstudier

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Opptak to ganger i året.

Tilbys ikke 2018/2019.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Studieinformasjon

Fakta

Religion and Power Høst 30 1 semester, heltid Pokhara, Nepal Engelsk

Semesteravgift: 600 kroner

Studieavgift hos Kulturstudier: Vennligst se nettsidene til Kulturstudier, www.kulturstudier.no

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Du finner mer studieinformasjon på  student.oslomet.no .

Kontakt

Faglig kontaktperson: Sissel Egden

Administrativt kontaktpunkt: Kulturstudier

Publisert: Oppdatert: