HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Samfunnsfag 60 stp. (årsenhet), 5.-10. trinn

Studietilbudet består av fire emner á 15 studiepoeng. Minste kompetansegivende enhet for dette faget er 60 studiepoeng. Studietilbudet er organisert med to emner om høsten og to emner om våren.

Om studiet

Studiefaget samfunnsfag omfatter fagdisiplinene historie og geografi og fagområdet samfunnskunnskap. Det faglige innholdet er organisert i emner der de tverrfaglige sammenhenger mellom disse fagene fremheves. Studiet legger særlig vekt på å fremme kritisk tenkning og demokratisk medborgerskap. Videre legges det vekt på å undersøke hvordan vi bruker kunnskap om fortida til å analysere samfunnet i dag, og vurdere samfunnsutviklingen som ligger foran oss.

Les mer om innhold og organisering.

Faget fremmer nasjonale og globale perspektiver i undervisningen. Faget settes inn i et fagdidaktisk perspektiv for å utvikle studentenes kompetanse til å undervise i samfunnsfag i grunnskolen på 5.-10. trinn.

Studietilbudet består av fire emner á 15 studiepoeng:

  • Utviklingen av det moderne Norge.
  • Det internasjonale samfunn med regionsfordypning.
  • Norsk og europeisk eldre historie.
  • Globale perspektiver – historie, samfunn og utvikling.

Organisering av studiet

Studiet har tre undervisningsdager i uken. En av disse dagene vil trolig ha ettermiddagsundervisning.  I tillegg organiseres det én ukes studietur til Russland i uke 41 og 42. 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

Søkere som Utdanningsdirektoratet har vurdert til å ha lærerutdanning fra utlandet, men som mangler fag/studiepoeng for å bli godkjent lærer i norsk grunnopplæring, kan også søke. Slike søkere må i tillegg oppfylle kravet til generell studiekompetanse.

Studieinformasjon

Fakta

Samfunnsfag 60 stp., 5.-10. trinn Høst 60 stp. To semestre, heltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

I tillegg til semesteravgift kommer en studieavgift på 7500,00 kroner per semester.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på  student.oslomet.no  for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Publisert: Oppdatert: