HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Engelsk 2 (oppdrag)

Spesialisering i organisasjonslæring

Emnet er en videreutdanning som kan inngå som del av master i yrkespedagogikk.

Emnet skal videreutvikle kunnskap om læring i forskjellig typer arbeid og utvikle ferdigheter knyttet til å analysere læringsbehov og organisere læring. 

Målgruppe

 • Deg som er leder, ansatt eller tillitsvalgte med ansvar og interesse for opplæring og personalutvikling.
 • Deg som jobber innen helse- og oppvekstfagene. 
Les mer om innhold og organisering.

Innhold

Hovedvekten av innholdet blir lagt på den teoretiske og praktiske mestringen av organisatorisk læring på egen arbeidsplass, herunder:

 • dialogbaserte metoder og verktøy
 • organisasjonslæring, læring i organisasjoner, lærende organisasjoner
 • dialog- og språkbruksformer, refleksjon over praksis
 • aksjonsforskning og aksjonslæring, kunnskaps- og kompetanseformer, forskningsmetode
 • samarbeid omkring læring mellom arbeidsplass og utdanningssystem / symbiotisk læring
 • lokalt utviklings-/innovasjonsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

 • Emnet er et samlings- og nettbasert deltidsstudium.
 • Mellom samlingene gis veiledning av hver enkelt student og av hver enhet/avdeling/post på arbeidsplassen.
 • Studentene skal føre dokumentasjon fortløpende i hele studiet i form av logger, refleksjonsnotater og/eller dagbok- / feltnotater.
Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

16. april 2018

Slik søker du:

1. Søk om deltakelse via Norges forskningsråds (NFR) nettside.

2. Registrer deg som søker i SøknadsWeb. Du finner studiet under Enkeltemner på bachelor/masternivå - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, våren 2018.

3. Last opp dokumentasjon på kvalifiserende utdanning og/eller realkompetanse samt på yrkespraksis. Dokumentasjonen må være lastet opp innen søknadsfristen går ut.

Opptakskrav

Opptak til Spesialisering i organisasjonslæring forutsetter at du har søkt og blitt prioritert av Norges forskningsråd.

Det er fire ulike former for yrkes- eller profesjonsfaglig bakgrunn som gir grunnlag for opptak:

 • fullført treårig yrkesfaglærerutdanning (bachelorgrad)
 • fagbrev + 4 års praksis i faget + 2 års yrkesteoretisk utdanning + ettårig PPU for yrkesfag
 • annen 3-årig yrkes- eller profesjonsrettet bachelorutdanning, eller annet yrkes- eller profesjonsrettet utdanningsløp tilsvarende bachelornivå
 • realkompetanse, vurdering av utdanning og erfaring som tilsvarer opptakskravet. Kompetansen som vurderes er kortere eller lengre utdanning på ulike nivåer, og dokumentert erfaring med opplæring og/eller praksis i virksomheter i arbeidslivet

Studieinformasjon

Fakta

Spesialisering i organisasjonslæring Vår 2018 15 Ett semester Kjeller Norsk

Semesteravgift  (student.oslomet.no). Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Kontakt

Administrativt: opptak-lui@oslomet.no

Faglig: Nina Amble

Publisert: Oppdatert: