HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Grunnskoledidaktikk

Spesialpedagogikk 1

Alle elever i grunnopplæringen har rett til tilpasset opplæring. Studiet gir deg grunnlag for å legge til rette for en likeverdig opplæring for elever og lærlinger med særskilte behov.

Om studiet

Som student i spesialpedagogikk vil du bevisstgjøre deg og videreutvikle dine holdninger til lærevansker, læringssituasjoner, opplæring og betingelser for dette. Du vil øke din handlingskompetanse i forebyggende og tiltaksorientert spesialpedagogisk arbeid. Samtidig vil du utvikle evne til kritisk tenkning og vurdering og refleksjon over egen praksis.

Undervisningen foregår vanligvis kl. 09.00-15.00.  Samlingsdatoer for studieåret 2018/2019 finner du på student.oslomet.no. 

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

9,2

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende bachelorutdanning (f.eks. vernepleier, barnevernspedagog, sosionom).

Studieinformasjon

Fakta

Spesialpedagogikk 1 Høst 2018 30 To semestre, deltid Kjeller, Skedsmo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Her finner du mer informasjon, inkludert alt om studiestart for ditt studium:

Kontakt

Faglig kontaktperson: Børge Skåland

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Studenter som spiller et barnespill på en tablet.

Jobbmuligheter

Spesialpedagogikk 1 gir grunnleggende kompetanse for å arbeide med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

Publisert: Oppdatert: