HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Grunnskoledidaktikk

Spesialpedagogikk 2

Spesialpedagogikk 2 er en videreutdanning som gir kompetanse i arbeid med psykososiale vansker, kartlegging/utredningsarbeid, rådgivning, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Om studiet

Studiet inneholder:

  • Fordypning i ulike psykososiale vansker og ulike former for tiltak
  • Helhetlig kartlegging og ulike kartleggingsmetoder
  • Rådgivningsteorier og rådgivningsferdigheter
  • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Studiet vektlegger et helhetsperspektiv på barn og ungdom i dagens samfunn, med fokus på forebygging og tilrettelegging for fullføring av utdanning og overgang til yrkeslivet.

Undervisningen foregår vanligvis kl. 09.00-15.00. Samlingsdatoer for høsten 2018 finner du på student.oslomet.no.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

6,0

Opptakskrav

Relevant bachelorutdanning i tillegg til bestått Spesialpedagogikk 1 eller tilsvarende spesialpedagogisk videreutdanning (30 studiepoeng).

Studieinformasjon

Fakta

Spesialpedagogikk 2 Høst 2018 30 To semestre, deltid Kjeller, Skedsmo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Her finner du mer informasjon, inkludert alt om studiestart for ditt studium:

Kontakt

Faglig kontaktperson: Nils Breilid

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Studenter som spiller et barnespill på en tablet.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid med et vidt spekter av oppgaver knyttet til spesialundervisning, spesialpedagogisk utrednings- og rådgivningsarbeid, samt deltagelse i tverrfaglige og tverretatlige grupper.

Publisert: Oppdatert: