HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Spesialpedagogisk kompetanse i arbeid med barn og unge

Studiet gir faglig og profesjonell kompetanse for tilrettelegging av utviklings- og læringsfremmende prosesser for pedagogisk og spesialpedagogisk arbeid i barnehagen.

Om studiet

Studiet har som målsetting å etablere pedagogisk kyndighet og dyktighet i arbeidet med å fremme inkludering og mangfold primært i barnehagen. Spesialpedagogisk kompetanse omfatter sentrale tilnærminger og arbeidsmåter for å kunne møte barn med behov for en mer omfattende tilpasning enn hva som er mulig innenfor en ordinær pedagogisk virksomhet. Et pedagogisk tilbud ut fra det enkelte barns evner og forutsetninger, innebærer at barn med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger skal møte et mangfold av utfordringer, utviklings- og læringsfremmende aktiviteter i barnehagen. Fokus rettes i stor grad mot forebyggende arbeid.

Les mer om innhold og organisering.

Fokusområder:

  • Spesialpedagogikk
  • Inkluderende pedagogikk
  • Spesialpedagogisk kompetanse

Målgruppe

Førskole-/barnehagelærere og grunnskolelærere. Andre søkere kan også bli vurdert, se opptakskrav.

Undervisning

Det er lagt opp til én undervisningsdag på ettermiddagstid per uke. Datoer for høsten 2018 ligger på student.oslomet.no

Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer. Oppstart av studiet forutsetter tilstrekkelig antall søkere.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

 

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

For opptak til studiet kreves bachelorgrad eller tilsvarende utdanning innen førskole-/barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, eller barnevernspedagogikk. Studiet er også åpent for søkere med praktisk-pedagogisk utdanning eller faglærerutdanning. Søkere med annen relevant bachelorgrad kan vurderes. Det kreves minst 30 studiepoeng pedagogikk i fagkretsen. Det gis fem (5) tilleggspoeng for kvalifiserte førskole-/barnehagelærere.

Studieinformasjon

Fakta

Spesialpedagogisk kompetanse i arbeid med barn og unge Høst 30 To semestre, deltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig kontaktperson: Unn-Wenche Joramo

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Studenter som spiller et barnespill på en tablet.

Jobbmuligheter

Studiet gir faglig og profesjonell kompetanse for tilrettelegging av utviklings- og læringsfremmende prosesser for pedagogisk og spesialpedagogisk arbeid i barnehage.

Publisert: Oppdatert: