HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Styrerutdanning

Styrerutdanningen

Studiet er en del av den nasjonale lederopplæringen for styrere i barnehager som Utdanningsdirektoratet tilbyr. Lederopplæringen er utviklingsorientert og praksisnær. Utdanningen legger vekt på det spesielle ved å være leder i barnehage, samt generell teori om organisasjon og ledelse.

Nytt kull starter høsten 2018.

Om studiet

Studentene skal utvikle seg som ledere til å bli bedre yrkesutøvere av styrerrollen innenfor fagområdet utdanningsledelse. De skal tilegne seg kritisk innsikt i egen lederrolle og egen praksis, økt forståelse for barnehagens formål og samfunnsmandat og styrke sin kompetanse og ferdigheter når det gjelder barnehagens rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer. Videre skal studentene være rustet til å drive veiledning og kompetansebygging hos sine medarbeidere, samt organisasjonsbygging, organisasjonsutvikling og organisasjonslæring til beste for barns omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen.

Les mer om innhold og organisering.

Organisering

Studiet organiseres med ni samlinger, til sammen 18 dager. Samlingsdatoer: Høst 18 :29.+ 30.august, 24.+25.september og 14.+15.november. Vår 2019 : 23.+ 24. januar,11.+12.februar, 20.-21.mars og 21.+22.mai. Høst 2019 : 4.+5.september og 21.+22.oktober.

Innhold:

Første semester:

  • Emne 1: Å være leder

Andre semester:

  • Emne 2: Samarbeid og organisasjonsbygging

Tredje semester:

  • Emne 3: Styring og samfunnsoppdrag

Gjennomgående alle semestre:

  • Emne 4: Å lede barnehagens omsorgs- og læringsmiljø
  • Emne 5: Utvikling og endring i barnehagen

Mål 

Styrerutdanningen er et helhetlig opplæringsprogram, bygd på en todelt tilnærming. Dels dreier det seg om et individuelt studium, hvor styrerne som deltar, blir utfordret på nødvendigheten av å holde et kritisk blikk på egen forståelse av det å være leder – og på lederrollen. Dels er det et studium med fokus på barnehagen som organisasjon, som en viktig forutsetning for å styrke barns læring og utvikling.

Arbeidsformer og læringsarenaer

Studiet organiseres med varierte arbeidsformer. Undervisningsformene på hver samling veksler mellom forelesninger og arbeid i grupper. Studiet er bygget opp med flere læringsarenaer blant annet campus, egen arbeidsplass, selvstudium, elektronisk læringsplattform, seminarer, nettforelesninger.

Arbeidskrav og eksamen

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Det skal leveres to individuelle arbeidskrav i løpet av studiet.

I læringsløpet skal studentene dele erfaringer og faglig kompetanse med hverandre, slik at mangfold og variasjon i fagbakgrunn og erfaringer utnyttes som ressurs for gjensidig læring. Dette kan ikke tilegnes ved selvstudium, men opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere. Det er derfor krav om deltakelse på alle deler av samlingene. For å få avlegge eksamen kreves minimum 80 prosent deltakelse.

Avsluttende vurdering i studiet omfatter muntlig eksamen og utviklingsprosjekt knyttet til egen barnehage.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

 1. mars 2018

Slik søker du:

Søk om deltakelse via Utdanningsdirektoratets søkeportal. Studiet åpner for søknad 1. februar 2018. Søknadsfrist 1. mars 2018.

Søkere som tilbys plass på dette studiet, vil motta e-post med nærmere informasjon om opptak og registrering fra OsloMet som foretar det endelige opptaket, innen 1. mai 2018.

Opptakskrav

Opptak til Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager forutsetter at du har søkt og blitt prioritert av Utdanningsdirektoratet.

Kvalifiserte søkere må ha bestått bachelorstudium – barnehagelærerutdanning, eller annen utdanning som er godkjent for stillingen som pedagogisk leder i barnehage. I tillegg må søkere være tilsatt som styrer/daglig leder eller assisterende styrer i barnehage og ha faglig ansvar, administrativt ansvar og personalansvar.

Informasjon om studiet og søknad på  Utdanningsdirektoratets nettsider.

Studieinformasjon

Fakta

Nasjonal lederopplæring for styrere i barnehager Høst 2018 30 stp. Tre semestre. Samlingsdatoer høst 18: Pilestredet, Oslo Norsk 74 Utdanningsdirektoratet dekker studie- og semesteravgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon.

Kontakt

Faglig kontaktperson: Ann Kristin Larsen

Administrativ kontaktperson: Stine Rikter-Svendsen

Studenter avbildet på avstand blant vinduer i P32.
Publisert: Oppdatert: