HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Fysioterapi for barn

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk - del 1, småbarnspedagogikk (Kompetanse for framtidens barnehage)

Studiet er et tilbud under Kompetanse for framtidens barnehage i regi av Udir. Tilleggsutdanningen er for ansatte med annen treårig pedagogisk utdanning som vil kvalifisere seg til arbeid i barnehagen. Studiet er nett- og samlingsbasert.

Om studiet

Dersom du er grunnskolelærer, barnevernspedagog, kateket eller Steinerpedagog og ønsker å arbeide som pedagogisk leder eller styrer i en barnehage trenger du til sammen 60 studiepoeng i barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk. Dette studiet gir 30 studiepoeng i småbarnspedagogikk.

Ved OsloMet får du samme kompetanse dersom du studerer:

  • Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk del 1 - Småbarnspedagogikk ( Kompetanse for fremtidens barnehage) og
  • Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk del 2 - Barnehagepedagogikk (Kompetanse for fremtidens barnehage) 

Se også informasjon fra Utdanningsdirektoratet om utdanninger som kvalifiserer til stilling som pedagogisk leder i barnehagen.

Studieinnhold

  • Barns utvikling, lek og utforskning
  • Tilknytning, samspill og relasjoner
  • Observasjon og deltakelse i samspill med barn.
  • Omsorg og etiske perspektiver
  • Barnehagekvalitet
  • Samarbeid hjem - barnehage

(Med forbehold om endringer).

Det er 6 samlinger per studieår. 

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1.mars 2018. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptaksprosedyren

Opptakskrav

Opptakskrav er pedagogisk utdanning som grunnskolelærer, allmennlærer, faglærer, spesialpedagog, barnevernspedagog, kateket, Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk eller Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk. For lærere er det krav om undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, eller tilsvarende utdanning fra utlandet. I tillegg må søkere ha minst 20 prosent arbeidstilknytning til en barnehage i studietiden.
Søkere som arbeider i førskolelærerstilling i barnehage med dispensasjon fra utdanningskravet og som har bestått studiet «Småbarnspedagogikk» (30 studiepoeng), blir prioritert ved opptak.
Fra og med opptaket til studieåret 2016/2017 gjelder følgende for søkere med utenlandsk lærerutdanning: Slike søkere må ha godkjenning fra Utdanningsdirektoratet (Udir). For mer informasjon, se Utdanningsdirektoratets nettsider. Søkere med utenlandsk lærerutdanning må i tillegg dokumentere undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, og må også ha minst 20 prosent arbeidstilknytning til en barnehage i studietiden.

Studieinformasjon

Fakta

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk - del 1, småbarnspedagogikk (Kompetanse for fremtidens barnehage) Høst 30 Ett år, deltid, nett- og samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk 35 Semesteravgift:

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig kontaktperson: Charlotte Johannessen 

Administrativ kontaktperson og spørsmål om opptaksprosess: Tone Milde

Jobbmuligheter

Sammen med småbarnspedagogikk (30 stp.) og annen spesifikk pedagogisk utdanning, gir studiet i barnehagepedagogikk kompetanse som er likeverdig med barnehagelærerutdanning.

Publisert: Oppdatert: