HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Tolking i offentlig sektor

Tolking i offentlig sektor (grunnemne) skal gi en praktisk-teoretisk innføring i faget som forbereder studentene på tolking i norsk offentlig sektor.

Om studiet

Studiet tar opp tospråklige studenter med norsk som ett av sine tolkespråk, og er et nett- og samlingsbasert studium på 30 studiepoeng over ett år. Det tas opp studenter i flere språk hvert år, avhengig av søkertall og innmeldte behov.

 

Prioriterte språk for oppstart januar 2019:

 • Aserbajdsjansk
 • Bengali
 • Georgisk
 • Hindi
 • Islandsk
 • Italiensk
 • Kantonesisk
 • Lulesamisk
 • Makedonsk
 • Nepali
 • Nordkurdisk
 • Nordsamisk
 • Oromo
 • Sørsamisk
 • Tagalog
 • Tamil
 • Thai
 • Tibetansk
 • Tigre
 • Ukrainsk
Les mer om innhold og organisering.

Mens du venter på tilbud om utdanning i ditt tolkespråk, kan du registrere din interesse i vårt nettskjema.

Utdanningstilbudet forutsetter et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere med generell studiekompetanse/realkompetanse, og et tilfredsstillende resultat på muntlig opptaksprøve. Opptaksprøvene gjennomføres i oktober/november.

 

Søknadsfristen er 1. august, med oppstart i januar påfølgende kalenderår. Søknadsweb åpner 1. juni. For praktisk informasjon om søknad og opptak, vennligst kontakt: opptak@oslomet.no

 

Bachelorutdanning i tolking i offentlig sektor:

Ønsker du å søke på bachelorutdanningen i tolking i offentlig sektor, se her.
Har du grunnemnet i tolking i offentlig sektor fra før, og eventuelt flere påbyggingsemner, skal du søke opptak til bachelor på vanlig måte. Du kan så søke om fritak fra de emnene du har fra før.

 

Andre kvalifiseringsmuligheter:

 • Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker.

For mer informasjon om prøven, se her.

 • Autorisasjonsprøve i tolking er en frittstående prøve.

For mer informasjon om prøven, se her.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. august

Søknadsweb åpner 1. juni.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse, samt godkjent muntlig prøve.

Søkere med utdanning fra utlandet som oppfyller alle krav til generell studiekompetanse, bortsett fra språkkravet i engelsk, vil også kunne kvalifisere for opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Statsautoriserte tolker er fritatt for tospråklig opptaksprøve. Statsautoriserte tolker har prioritet når høgskolen tilbyr utdanning i språk hvor statsautorisasjonsprøve har vært avholdt i Norge.

Retningslinjer for opptak

Studieinformasjon

Fakta

Tolking i offentlig sektor Januar 2019 30 stp. To semestre, deltid Nett- og samlingsbasert Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Dame holder forelesning eller presentasjon i en stor sal foran mange tilskuere.

Jobbmuligheter

I offentlig sektor er tolking viktig for å gjøre offentlige tjenestemenn og fagpersoner i stand til å informere, veilede og høre saksparter på tross av språkbarrierer.

Les mer om jobbmuligheter

Bestått eksamen i tolking i offentlig sektor kvalifiserer for oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori 3 (tolk med tolkeutdanning), og til å søke på påbyggingsemner i tolking.

Lukk
Publisert: Oppdatert: