HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Tolking i offentlig sektor

Tolking i offentlig sektor (grunnmodul) skal gi en praktisk-teoretisk innføring i faget som forbereder studentene på tolking i norsk offentlig sektor.

Om studiet

Studiet er landsdekkende og er nettbasert med samlinger. Det tas opp studenter med ulike tolkespråk i hvert kull.

Prioriterte språk 2018:

  • bengali
  • islandsk
  • makedonsk
  • nepali
  • panjabi/urdu
  • rumensk
  • samiske språk (nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk)
  • tagalog
  • tibetansk

NB: Igangsetting av språkene forutsetter tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere med studiekompetanse/realkompetanse, og som i tillegg har bestått muntlig opptaksprøve. Prøvene vil gjennomføres i månedene september, oktober og november. Resultatet av den muntlige opptaksprøven blir gitt i starten av desember.

Se også oversikt over prioriterte språk på  bachelor i Tolking i offentlig sektor.

Har du to minutter til å hjelpe oss?
Vi ønsker dine synspunkter om hvilke språk det er behov for i tolkeutdanningen

Les mer om innhold og organisering.

Mer informasjon om tolkeutdanningen

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr nettbasert tolkeutdanning til ulike språk i form av en grunnmodul (30 studiepoeng over et år) og påbygningsmoduler (15 studiepoeng over et semester). Grunnmodulen må være fullført før man kan søke påbygningsmoduler. For opptak på studiet "Tolking i offentlig sektor" må man ha studierett og bestå en tospråklig opptaksprøve.

Søknadsfristen til tolkeutdanningen er 1. august, med oppstart i januar påfølgende kalenderår. Det tas opp studenter i flere språk hvert år, avhengig av søkertall og innmeldte behov. Hvilke språk som prioriteres kunngjøres medio april hvert år via våre nettsider og tolkeportalen. For praktisk informasjon om søknad og opptak, vennligst kontakt: opptak@hioa.no

Autorisasjonsprøve i tolking er en frittstående prøve. For informasjon om denne, vennligst kontakt: tolkautprove@hioa.no.

Inntil ditt tolkespråk tilbys bør du orientere deg om test og kurstilbud hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) slik at du kan bli registrert i Nasjonalt tolkeregister.

Undervisningsplan for 2017 finner du på student.hioa.no

Det kan bli endringer i programplanen for studenter som starter i januar 2018. Revidert programplan publiseres høsten 2017.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. august

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse, samt godkjent muntlig prøve.

Søkere med utdanning fra utlandet som oppfyller alle krav til generell studiekompetanse, bortsett fra språkkravet i engelsk, vil også kunne kvalifisere for opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Statsautoriserte tolker er fritatt for tospråklig opptaksprøve. Statsautoriserte tolker har prioritet når høgskolen tilbyr utdanning i språk hvor statsautorisasjonsprøve har vært avholdt i Norge.

Studieinformasjon

Fakta

Tolking i offentlig sektor Januar 2018 30 stp. To semestre, deltid Nett- og samlingsbasert Norsk

Semesteravgift (student.hioa.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@hioa.no

Dame holder forelesning eller presentasjon i en stor sal foran mange tilskuere.

Jobbmuligheter

I offentlig sektor er tolking viktig for å gjøre offentlige tjenestemenn og fagpersoner i stand til å informere, veilede og høre saksparter på tross av språkbarrierer.

Les mer om jobbmuligheter

Bestått eksamen i tolking i offentlig sektor kvalifiserer for oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori 3 (tolk med tolkeutdanning), og til å søke på påbyggingsemner i tolking.

Lukk
Publisert: Oppdatert: