HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Bilde av lærer og elever i klasserom

Trafikkopplæring i skolen

Trafikkopplæring i skolen gir trafikal kompetanse blant lærere som skal undervise i valgfaget trafikk og trafikalt grunnkurs.

Om studiet

Studentene skal opparbeide et godt grunnlag for å skape et fagmiljø som både utvikler valgfaget trafikk og som myndiggjør lærerne i praktisk gjennomføring av både valgfaget og trafikalt grunnkurs. Hovedfokuset i studiet er trafikal kompetanse.

Målgruppe

Studiet er tilpasset lærere som vil undervise i valgfaget trafikk, inkludert trafikalt grunnkurs. Studiet er i samsvar med Utdanningsdirektoratets veiledning for valgfaget og forskrift for trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Trafikalt grunnkurs er første trinn i en firetrinns opplæringsmodell innenfor alle lette førerkortklasser, og kan tilbys som en del av valgfaget trafikk. 

Informasjon om samlinger høsten 2018 finner du student.oslomet.no. 

Les mer om innhold og organisering.

Innhold og organisering

Studiet er organisert som et samlingsbasert og nettbasert deltidsstudium over ett semester, med studieoppgaver mellom samlingene.

Studiet er bygget opp rundt følgende kompetanseområder:

1) Personlig og sosial kompetanse

 • Selvinnsikt og kommunikasjon
 • Oppmerksomhet på seg selv og andre

2) Trafikkfaglig kompetanse

 • Mennesket i trafikken
 • Risiko og sikkerhet
 • Vegtrafikkloven med skilt- og trafikkregler
 • Trafikkpsykologi
 • Førstehjelp og tiltak ved ulykke
 • Ferdsel i mørket

3) Trafikkpedagogisk og –didaktisk kompetanse

 • Analyse av læreplanenes mål, innhold og arbeidsmåte
 • Begrunnelse, innhold og oppbygging av læreplan for valgfaget trafikk
 • Refleksjon rundt egne og andres arbeidsmåter
 • Undervisningsplanlegging
Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Personer som har godkjenning som trafikklærer eller pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i offentlig skoleverk, og førerkort klasse B.

Studieinformasjon

Fakta

Trafikkopplæring i skolen Høst 2018 15 Ett semester, deltid Kjeller, Akershus Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Her finner du mer informasjon, inkludert alt om studiestart for ditt studium:

Kontakt

Faglig kontaktperson: Anders Kristoffersen

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Publisert: Oppdatert: