HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Development studies 2 in Ghana

Utviklingsstudier 2- studiested i Ghana (i samarbeid med Kulturstudier)

Studiet viderefører og bygger på innholdet i Utviklingsstudier 1 der man tar i bruk antropologi, sosiologi, økonomi, statsvitenskap og historie for å forstå hvordan samfunn forandrer seg. Ikke minst for å forstå hvilke politiske tiltak som kan fremme utvikling og minke fattigdom.

Feltarbeid er en viktig del av studiet, som gjennomføres i grupper på ca fem studenter. Man studerer lokale forhold og utviklingsspørsmål. Kurset innebefatter 10 uker i Ghana, med undervisning i Cape Coast og 3 ukers feltarbeid. Kurset omfatter i tillegg selvstudium med innleverte skriftlige arbeider før og etter oppholdet i Nicaragua og utgjør til sammen 20 uker.

Sammen med utviklingsstudier 1 i Vietnam tilsvarer dette et årsstudium og gir grunnlag for opptak på 2. året av bachelor i utviklingsstudier. Målgruppen for dette studiet er også studenter som ønsker å inkludere utviklingsstudier som en del av sin bachelorgrad eller som enkeltstående emne. Studiet egner seg også for yrkesutøvere som ønsker videreutdanning innenfor utviklingsspørsmål, internasjonale forhold eller multikulturelle emner.

Les mer på nettsidene til Kulturstudier.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Løpende opptak frem til 10. januar

Opptakskrav

Studiet krever generell studiekompetanse / realkompetanse. Ettersom dette er et videregående kurs kreves det dessuten minst 30 studiepoeng i utviklingsstudier, eller 60 studiepoeng i samfunnsfag. (Studenter som gis opptak på grunnlag av 60 studiepoeng i samfunnsfag, uten utviklingsstudier, vil ikke kvalifisere for direkte opptak til 2. år bachelorstudium i utviklingsstudier ved HiOA.)

Studieinformasjon

Fakta

Development Studies 2 Vår 30 1 semester, heltid León, Nicaragua Engelsk Semesteravgift: 600 kroner.
Studieavgift hos Kulturstudier: Vennligst se nettsidene til Kulturstudier, www.kulturstudier.no

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Du finner mer studieinformasjon på student.oslomet.no .

Kontakt

Faglig kontaktperson: Jill Tove Buseth

Administrativt kontaktpunkt: Kulturstudier

Jobbmuligheter

Studiet kan innlemmes som en del av en bachelorgrad, og egner seg godt som påbygning til Global Forståelse 1 eller Utviklingsstudier 1 som tilbys i Vietnam. Sammen med Utviklingsstudier 1, eller med Global Forståelse 1, tilsvarer dette et årsstudium i utviklingsstudier, og kvalifiserer for opptak til annet år ved OsloMets bachelorstudium i utviklingsstudier­. Studiet tilsvarer Global Forståelse 2.

Publisert: Oppdatert: