HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Veilederutdanning for praksislærere (Kompetanse for framtidens barnehage)

Studiet er et tilbud under Kompetanse for framtidens barnehage i regi av Udir. Trenger du formell og praktisk kompetanse i å veilede studenter? Videreutdanningen gir deg verktøy til å utvikle, planlegge og gjennomføre veiledning.

Om studiet

I løpet av studiet vil du utvikle praktiske ferdigheter og kompetanse knyttet til veiledningsmetoder og kommunikasjonsprosesser. Du vil lære å planlegge, gjennomføre og evaluere studentenes læringsprosesser, utvikle kvalitet i pedagogisk praksis og reflektere kritisk over veiledningen og din egen rolle som praksislærer.

Veilederutdanning for praksislærere i barnehage (30 studiepoeng) kan inngå som et emne i masterstudium i barnehagepedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet.

Studietilbudet er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Les mer om innhold og organisering.

Målgruppe

Målgruppen er barnehagelærere i ulike veiledningsfunksjoner med særlig vekt på praksislærerfunksjonen.

Tilretteleggingsmidler for barnehageeier

Barnehageeiere som har ansatte som deltar på denne videreutdanningen vil motta 50 000 kroner (2017-2018) i tilretteleggingsmidler per ansatt. Vær oppmerksom på at tilretteleggingsmidler bare gjelder studieplasser som er innvilget via Utdanningsdirektoratets søkeportal.

Tilretteleggingsmidlene kan brukes til å dekke vikarutgifter når den ansatte er på studiesamling, kjøp av bøker, betaling av reiseutgifter, oppholdsutgifter og semesteravgift.

Les mer om hvordan du søker og får innvilget tilretteleggingsmidler på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er et samlings- og nettbasert deltidsstudium over to semester. Det er tre samlinger på to dager per semester på OsloMet og undervisningen foregår på dagtid.

Å bli en kompetent veileder forutsetter læring gjennom praktiske erfaringer med veiledning både på egen arbeidsplass og deltakelser i øvelser, refleksjon over eget og andres arbeid og diskusjon med andre. Det blir lagt vekt på studentaktive læringsformer, gruppedrøftinger, erfaringsdeling og veiledningsøvelser.

Arbeidskrav

Gjennom studiet skal studentene gjennomføre praktiske veiledningsoppgaver som skal dokumenteres. Innhold i arbeidskravene er beskrevet i programplanen.

English summary

Supervision and Mentoring for Cooperating Teachers in Early Childhood Teacher Education

The course will provide you with practical skills and competence on supervision and communication. You will learn to plan, execute and evaluate leaning processes, develop quality in pedagogical practises and critical reflection on supervision and on your own role as a cooperating Teacher.

Your employer will receive a NOK 50 000 (2017-2018) grant for each participant on the course. The grant may cover temporary employees, literature, travel costs, lodging and semester fees.

The course might be incorporated as a module in the Masters' Programme in Early Childhood Education at the Faculty of Education and International Studies.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Slik søker du

  1. Søk om deltakelse via  Utdanningsdirektoratets søkeportal. Søknadsfrist 1. mars 2018.
  2. Søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet, vil motta e-post med nærmere informasjon om opptak og registrering fra OsloMet som foretar det endelige opptaket
  3. Registrer deg som søker i Søknadsweb.
  4. Last opp påkrevet dokumentasjon i Søknadsweb.
  5. Søknad om opptak blir behandlet ved OsloMet.
  6. Søkere som blir tatt opp får informasjon om studiestart og lignende.

Opptakskrav

Opptak til veilederutdanning for praksislærere i barnehagen forutsetter at du har søkt og blitt prioritert av Utdanningsdirektoratet, samt at du har bachelor i barnehagelærerutdanning eller annen utdanning som er godkjent for stillingen som pedagogisk leder i barnehage. I tillegg kreves minst to års yrkeserfaring fra barnehage etter fullført utdanning.

Barnehagelærere i barnehager som har samarbeidsavtale om praksisopplæring med Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet blir prioritert ved opptak.

Studieinformasjon

Fakta

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Høst 2018 30 stp. Deltid, 2 semestre Pilestredet, Oslo Norsk 35

Semesteravgift (student.oslomet.no).

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Du finner mer studieinformasjon her:

Kontakt

Faglig:
Wiebke Klages

Administrativt:
Eva S. Johnskareng

Publisert: Oppdatert: