HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Veiledning og coaching

Veiledning og coaching

Studiet er rettet mot personer som har eller vil få oppgaver i veiledning eller coaching innen offentlig og privat sektor. Dette kan være instruktører, veiledere, opplæringsansvarlige, personalledere, kompetansekartleggere og mellomledere eller andre som har veiledning eller coaching knyttet til sin virksomhet.

Om studiet

Veiledning og coaching er en tverrfaglig videreutdanning som er begrunnet i behov for utvidet veilederkompetanse i yrker der veiledning inngår som del av arbeidsoppgavene.

Innholdet i studiet veksler mellom teoretiske innføringer, diskusjoner, praktiske øvelser og refleksjoner over gjennomføring av veiledning og coaching generelt og egen rolle som veileder og coach spesielt. Etiske refleksjoner er gjennomgående i hele studiet.

Les mer om innhold og organisering.

Studiet består av tre emner. 

Grunnleggende kompetanse i veiledning og coaching:

 • Generell kunnskap i veiledning og coaching.
 • Gir pedagogisk, filosofisk, etisk og psykologisk grunnlag for veiledning og coaching.
 • Rollen som veileder og coach med vekt på relasjonsbygging og prosessledelse. 
 • Faser, organisering og struktur i individuelle veilednings- og coachingprosesser vektlegges.

Veiledning og coaching i grupper:

 • Kunnskap om veiledning og coaching i grupper og gruppen som læringsarena.  
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av veiledning- og coachingprosesser i grupper, og relevante metoder og modeller.
 • Samspillsprosesser, konflikter og motstand i veiledning og coaching.

Veiledning og coaching på ulike arenaer og i endrings- og utviklingsprosesser:

 • Veiledning og coaching som kompetanseutvikling på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.
 • Den lærende organisasjon og arbeidsplassen som læringsarena.
 • Empowerment og myndiggjøring.
 • Veiledning og coaching som metode i konflikthåndtering.
 • Introduksjon til forskningsmetode knyttet opp mot utviklingsarbeid.

Undervisning

Studiet er organisert som deltidsstudium med jevnlige samlinger, i hovedsak med ett emne per semester. Studentgruppen deles inn i basisgrupper på ca. 15 studenter. På samlingene inngår arbeid i hele studentgruppen, i basisgrupper og i mindre grupper. Aktiv deltakelse og egentrening er en forutsetning for å kunne gjennomføre de ulike arbeidskravene i studiet.

Emnene må gjennomføres i rekkefølge slik at gjennomført og bestått VEIC7100 eller tilsvarende er en forutsetning for å fortsette på VEIC7200 og videre VEIC7300

Studenter som har avlagt og bestått eksamen i studiene Coaching og relasjonsledelse (CORO) og Veiledning og coaching (VCOO), emnene CORO7100 eller VCOO7100 og CORO7200 eller VCOO7200, kan søke fritak for henholdsvis emnene VEIC7100 og VEIC7200.  Opptakskravene til dette studiet (VEIC) må oppfylles.

Samlingsdatoer for høsten 2018 ligger på student.oslomet.no.

Veiledning og coaching som oppdragsstudium

Veiledning og coaching som oppdragsstudium tilbys for tiden gjennom yrkesfaglærerløftet, og av Folkeuniversitetet Sør-Øst.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

6,05

Opptakskrav

Treårig utdanning på høgskolenivå eller tilsvarende, og minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

Studieinformasjon

Fakta

Veiledning og coaching Høst 2018 60 Fire semestre, deltid Kjeller, Skedsmo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglige kontaktpersoner:

Unni Høsøien

Siw Hagelin 

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

mann som viser frem et bilde via en prosjektor. På bildet er det tegnet en strekfigur, og under står det "Solution?".

Jobbmuligheter

Videreutdanningen i veiledning og coaching skal kvalifisere yrkesutøvere i å kunne benytte metodene for å fremme læring og endring på individ- og gruppenivå. Studiet skal bidra til å utvikle en teoretisk, praktisk og refleksiv kompetanse som grunnlag for å planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere veiledning og coaching.

Publisert: Oppdatert: