HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Veiledning og coaching

Veiledning og coaching (Yrkesfaglærerløftet)

Studiet er rettet mot yrkesfaglærere og er en del av strategien Yrkesfaglærerløftet. Dette er et praktisk-teoretisk studium som vektlegger utvikling av egen kompetanse i veiledning og coaching. Deltakerne skal øke sin kompetanse i hvordan de kan strukturere og gjennomføre gode veiledningssamtaler.

Studiet tilbys også som internfinansiert studium (se egen nettside) og oppdragsstudium.

Faglig innhold

Studiet består av tre emner, totalt 60 studiepoeng.

 • VCOO7100 Grunnleggende kompetanse i veiledning og coaching, 15 studiepoeng.
 • VCOO7200 Veiledning og coaching i grupper, 15 studiepoeng.
 • VCOO7301 Veiledning og coaching på ulike arenaer og i endrings- og utviklingsarbeid, 30 studiepoeng.
Les mer om innhold og organisering.

Tilbud 2018 - Yrkesfaglærerløftet

Oslokommune/Akershus fylkeskommune (VCOO7100 og VCOO7200) og Rogaland fylkeskommune (VCOO7200). 

Emne VCOO7100 gir grunnleggende kompetanse i veiledning og coaching og har fokus på individuell veiledning og coaching. Studentene får innsikt i ulike verktøy til bruk i veiledningen, og skal prøve dem ut i praksis og reflektere over egen utvikling i denne sammenheng. Gjennom studiet får deltakerne kompetanse i hvordan de kan strukturere og gjennomføre gode veiledningssamtaler med elever, foreldre og kollegaer.

Hovedinnhold:

 • Hvordan strukturere en veiledningssamtale
 • Relasjonsbygging
 • Ungdomskunnskap
 • Spørre- og lytteferdigheter
 • Metoder og verktøy for å legge til rette for refleksjon
 • Etikk i veiledning

Emne VCOO7200 omhandler planlegging, gjennomføring og vurdering av veilednings- og coachingprosesser i grupper, metoder og modeller i veiledning og coaching og gruppen som læringsarena. Fokus rettes også mot samspillsprosesser, konflikter og motstand i veiledning og coaching.

Samlingsdager høst 2018 for Oslo/Akershus:

 • 04.-05. september
 • 18. september
 • 10. oktober
 • 30.-31. oktober
 • 20. november

Med forbehold om endringer.

Samlingsdager høst 2018 for Rogaland:

 • 06.-07. september
 • 02.-03. oktober
 • 06.-07. november
 • 05.-06. desember

Med forbehold om endringer.

I tillegg til dette oppdragsstudiet gjennom Yrkesfaglærerløftet, tilbys Veiledning og coaching som et oppdragsstudium hos Folkeuniversitetet Sør-Øst, og som et internfinansiert studium ved HiOA.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Oslo kommune/Akershus fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune rekrutterer deltakerne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og tilsetting yrkesfaglærer i videregående opplæring. Se programplanen for nærmere beskrivelse ved realkompetansevurdering.

Studieinformasjon

Fakta

Veiledning og coaching Høst 2018 og vår 2019 15 1 semester, deltid Rogaland og Akershus Norsk Semesteravgift: 600 kroner.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Her finner du mer informasjon:

Kontakt

Faglig kontaktperson: Solfrid Nymark

Administrativ kontaktperson: Mariann Tvetene

Folkeuniversitetet Sør-Øst

Publisert: Oppdatert: