HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Videreutdanning i skolefag for idrett, friluftsliv og helse. Bilde av kvinnelig student i skogen

Videreutdanning i skolefag for idrett, friluftsliv og helse

Studiet skal gi deg med bachelor i Idrett, friluftsliv og helse kompetanse i et tilleggsfag, slik at du etter avsluttet utdanning også har fagkompetanse utover kroppsøving/idrettsfag. Å ha undervisnings-kompetanse i to skolefag vil kunne gi deg en mer variert arbeidshverdag og det vil gjøre deg bedre kvalifisert i søknader på lærerstillinger i grunnskolen spesielt, men også i videregående skole.

Om studiet

Utdanningen er for kandidater med bestått bachelor i idrett, friluftsliv og helse (180 studiepoeng) med valgretning faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Studieprogrammet består av et utvalg av de emnene som hvert år tilbys som videreutdanning for lærere ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Dette kan være:

  • Samfunnsfag (60 studiepoeng)
  • RLE (60 studiepoeng)
  • Engelsk (60 studiepoeng)
  • Naturfag (60 studiepoeng)

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Opptakskrav

Bestått bachelor faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (180 studiepoeng) eller bachelor i idrett, friluftsliv og helse (180 studiepoeng) med valgretning faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. 

Søkere med bachelor faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag eller bachelor i idrett, friluftsliv og helse fra Høgskolen i Oslo og Akershus får 10 tilleggspoeng ved opptak.

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i skolefag for idrett, friluftsliv og helse Høst 60 To semestre, heltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig kontaktperson:  Øyvind Førland Standal

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Publisert: Oppdatert: