HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Rektorutdanningen

Voksnes læring og læringskultur

Voksnes læring og læringskultur vil møte behov hos personer som arbeider med undervisning, veiledning, ledelse og organisering av virksomheter der voksnes læring er sentralt.

Om studiet

Studiet tar utgangspunkt i det faktum at forutsetningene for læring så vel som måtene å lære på varierer både med alder og med kultur. Deltakerne forberedes gjennom studiet til oppgaver og ansvar knyttet til voksne menneskers læring i et moderne, flerkulturelt samfunn.

Les mer om innhold og organisering.

Undervisningen er organisert rundt fire samlinger á tre dager og det legges opp til variert metodebruk, med stor egenaktivitet fra studentenes side. Det inngår forelesninger og diskusjonsgrupper og deltakelse i elektronisk faglig forum. Studentene skal skrive 2 refleksjonsnotater i løpet av studiet.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Studieinformasjon

Fakta

Voksnes læring og læringskultur Høst 30 To semestre, deltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Her finner du mer informasjon, inkludert alt om studiestart for ditt studium:

Kontakt

Faglig kontaktperson: Per Inge Båtnes

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

mann som viser frem et bilde via en prosjektor. På bildet er det tegnet en strekfigur, og under står det "Solution?".

Jobbmuligheter

Ledelse, veiledning og undervisning i voksenopplæringen, opplæringsansvar i bedrifter, pedagogisk virksomhet i flerkulturelle miljøer generelt.

Publisert: Oppdatert: