HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Design og håndverk

Yrkesretting av programfag og yrkesfaglig fordypning (Yrkesfaglærerløftet)


Studiet handler om hvordan lærere, gjennom systematisk yrkesretting av programfagene, kan gi elever, lærlinger og lærekandidater støtte og inspirasjon til lærings- og utviklingsprosesser slik at alle elever i Vg1 og brede Vg2 sikres en yrkesrelevant og meningsfull opplæring.

Faglig innhold

Studiet består av to emner, hver på 15 studiepoeng:

  • Det første emnet (YPDFO6100) omhandler prinsipper og metoder for yrkesretting av programfag. Videreutvikling av egen undervisningspraksis og å utvikle yrkesrelevante læringsoppgaver med vurderingskriterier er sentralt i studiet.
  • Det andre emnet (YPDFO6200) legger vekt på å utvikle kvaliteten av undervisnings-, vurderings- og dokumentasjonsarbeidet som grunnlag for vurdering. Nettverksbygging, teamarbeid og elevens medvirkning i læringsarbeidet vektlegges.

Tilbud i 2018 - Yrkesfaglærerløftet

I 2018 vil studiet tilbys til yrkesfaglærere i Hedmark og Oppland. Det første emnet omhandler prinsipper og metoder for yrkesretting av programfag og yrkesfaglig fordypning, videreutvikling av egen undervisningspraksis og yrkesrelevante læringsoppgaver. Det andre emnet legger vekt på å utvikle kvaliteten av undervisnings-, vurderings- og dokumentasjonsarbeidet. Nettverksbygging, teamarbeid og elevenes medvirkning i læringsarbeidet vektlegges. 

Les mer om innhold og organisering.

Organisering

Studiet er organisert som deltidsstudium med fysiske og nettbaserte samlinger, hospitering/praksis i ulike yrker og studieoppgaver mellom samlingene. Samlingsdagene kunngjøres senere.

8-10 dager hospitering (yrkesfaglig praksis) pr emne legges til periodene mellom samlingene. Hospitering skal foregå i bedrifter/virksomheter innenfor noen av yrker som inngår i utdanningsprogrammet deltakerne underviser i. Dette skal danne grunnlag for å analysere fellestrekk og særtrekk yrkene i mellom og deltakerne skal få innsikt i de ulike yrkene, slik at de blir bedre i stand til å veilede elevene og til å lage gode undervisningsopplegg. Hospitering vil også bidra til å etablere nettverk av yrkesutøvere som kan brukes i samarbeidet mellom skole og bedrift.  

Samlingsdager

HØST 2018 emne YPDFO6100
  Uke 37, 10. - 11. september
Sted: Scandic Hamar hotell, Hamar

Uke 42, 15. – 16. oktober
Sted: Strandhotellet, Gjøvik

Uke 45, 6. november: Nettbasert veiledning

Uke 48, 26. - 27. november
Sted: Scandic Lillehammer hotell, Lillehammer

Uke 51, 17. desember: Innlevering av refleksjonsnotat og mappeeksamen 

VÅR 2019 emne YPDFO6200
Uke 3: 14. – 15. januar.
Sted: Scandic Hamar hotell, Hamar

Uke 7: 12. februar: Nettbasert veiledning

Uke 11, 11. – 12. mars.
Sted: Scandic Lillehammer hotell, Lillehammer

Uke 15: 9. april: Nettbasert veiledning.

Uke 19, 6. – 7. mai.
Sted: Scandic Hamar hotell, Hamar

Uke 23, 5. juni. Innlevering av mappeeksamen. 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Hedmark og Oppland fylkeskommune rekrutterer deltakerne.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, og tilsetting som yrkesfaglærer i videregående skole.

Studieinformasjon

Fakta

Yrkesretting av programfag og yrkesfaglig fordypning Høst 2018 15 Deltid Hedmark/Oppland Norsk Semesteravgift kr 600

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Her finner du mer informasjon:

Kontakt

Faglig kontaktperson: Jorunn Dahlback

Administrativ kontaktperson: Mariann Tvetene

Publisert: Oppdatert: