HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (femårig masterutdanning)

Barns tidlige skoleår er av stor betydning, ikke bare for videre skolegang og studier, men for senere yrkesliv og livskvalitet. Læreren er skolens viktigste ressurs, og som lærer følger du barn i deres læring, vekst og utvikling.

Om studiet

Vi utdanner dyktige lærere til norsk skole. Som student hos oss kan du velge blant et bredt utvalg av skolefag som del av utdanningen og som masteroppgave. 

I løpet av grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 vil du utvikle kunnskap, ferdigheter og kompetanse som setter deg i stand til å forholde deg til elevene som hele mennesker gjennom undervisningen og læringen i fagene. Utdanningen er profesjonsnær, forskningsbasert og utviklingsorientert. 

Les mer om innhold og organisering.

Du vil utvikle solid kunnskap i fag, fagdidaktikk og pedagogikk, og solide ferdigheter i å undervise i fagene, lede en klasse og fylle rollen som kontaktlærer i en inkluderende og mangfoldig skole.

Begynneropplæring - den første lese-, skrive- og matematikkopplæringen - er derfor et sentralt tema i utdanningen, og du vil bli spesialist på begynneropplæring.  Norsk og matematikk er obligatoriske fag i utdanningen, og i tillegg til disse fagene vil du normalt velge ett til to andre undervisningsfag. 

Utdanningen legger opp til at du skal utvikle digital kompetanse og ferdigheter i bruk av estetiske arbeidsformer.

Du vil lære deg å analysere og forholde deg kritisk til forskning, skrive akademiske tekster og bruke forskningsbasert kunnskap i utøvelse av lærerrollen. Dette er særlig relevant i arbeidet med masteroppgaven. Masterfag vil du velge senere i studieløpet (tredje studieår). I masteroppgaven kan du fordype deg i et skolefag, begynneropplæring, profesjonsrettet pedagogikk, digital pedagogikk eller spesialpedagogikk. Per i dag har vi følgende masterfordypninger i skolefagene: norsk, engelsk, kroppsøving, KRLE, matematikk, musikk og kunst og håndverk.

I løpet av studietiden vil du ha til sammen 110 dager veiledet, variert og vurdert praksis. 105 dager praksis er lagt til grunnskolens barnetrinn og fem dager til barnehage, hvor temaet overgangen barnehage – skole vektlegges. 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper.

Alle viktige søknadsfrister (Samordna opptak).

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 45,5
Kvote for førstegangsvitnemål: 40,8

Opptakskrav

Generell  studiekompetanse.

  • Minst snittkarakter 3  i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig).
  • Minst snittkarakter 4  i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå fra vgs., f.eks. S1). Det blir  tilbud om forkurs for deg som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk sommeren 2018. 
  • Minst 35 skolepoeng.

Det er ikke mulig å søke opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse.

Studieinformasjon

Fakta

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 Høst 300 5 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 192

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no  for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

E-post:  opptak-lui@oslomet.no

Jobbmuligheter

Grunnskolelærerutdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn og unge på 1.–7. trinn. Med femårig lærerutdanning blir du ansatt i stillingskoden lektor.

Les mer om jobbmuligheter

Som lærer på 1.–7. trinn jobber du for det meste som klasselærer. Det er vanlig å jobbe i team sammen med andre lærere.

Du kan også bygge videre på lærerutdanningen, og bruke den i andre typer jobber. Noen grunnskolelærere velger å arbeide med kurs- og opplæringsvirksomhet for voksne, informasjon, personaloppgaver, fagpolitisk arbeid eller de arbeider innenfor skoleadministrasjon.

OsloMet hjelper deg med å bli karriereklar.

Lukk

Utveksling

Det er både spennende og lærerikt å ta et semester og/eller et praksisopphold i utlandet. I grunnskolelærerutdanningen er det lagt godt til rette for utveksling.

Mer informasjon om utveksling.

Portrett Ulrikke Gjerstadberget utendørs foran mur med lue på
Publisert: Oppdatert: