HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (femårig masterutdanning)

Barn og unges skoleår er viktige, ikke bare for videre skolegang og studier, men for senere yrkesliv og livskvalitet. Læreren er den viktigste ressursen til skolen, og som lærer følger du barn og ungdom i læring, vekst og utvikling.

Om studiet

Vi utdanner dyktige lærere til norsk skole. Som student hos oss kan du velge blant et bredt utvalg av skolefag som del av utdanningen og som masteroppgave.

I løpet av grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 vil du tilegne deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse som setter deg i stand til å håndtere elevene som hele mennesker gjennom undervisningen og læringen i fagene. Utdanningen er profesjonsnær, forskingsbasert og utviklingsorientert.

Les mer om innhold og organisering.

Du vil utvikle solid kunnskap i fag, fagdidaktikk, pedagogikk, og solide ferdigheter i å undervise i fagene, lede en klasse og fylle rollen som kontaktlærer i en inkluderende og mangfoldig skole. 

Ved opptak velger du 60 studiepoeng enten i engelsk, matematikk eller norsk. I tillegg vil du normalt velge ett til to andre undervisningsfag. 

I alle fag i utdanningen vil du utvikle digital kompetanse og ferdigheter i bruk av estetiske arbeidsformer. Grunnleggende ferdigheter – å kunne lese, skrive, regne, å kunne uttrykke seg muntlig og digitale ferdigheter - har en sentral plass i alle fag.  

Du vil lære deg å analysere og være kritisk til forskning, skrive akademiske tekster og bruke forskingsbasert kunnskap i utøving av lærerrollen. Dette er særlig relevant i arbeidet med masteroppgaven. Masterfag velger du senere i studieløpet (tredje studieår). I masteroppgaven kan du fordype deg i et skolefag eller i profesjonsrettet pedagogikk, digital pedagogikk eller spesialpedagogikk. Per i dag har vi følgende masterfordypninger i skolefag: norsk, engelsk, kroppsøving, KRLE, matematikk og musikk.

I løpet av studietida vil du ha til sammen 110 dager veiledet, variert og vurdert praksis. Tidlig i studiet kommer fem dager observasjon av lærerarbeid i og utenfor klasserommet.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper - se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 48 (engelsk) / 48,9 (matte) / 46,4 (norsk).
Kvote for førstegångsvitnemål: 42,6 / 44,7 / 41,5

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

  • Minst snittkarakter 3 i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig).
  • Minst snittkarakter 4 i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå fra videregående skole). Det blir  tilbud om forkurs for deg som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk. 
  • Minst 35 skolepoeng.

Det er ikke mulig å søke opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse.

Studieinformasjon

Fakta

Grunnskolelærarutdanning for trinn 5-10 Høst 300 5 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Ny student? Les mer på student.oslomet.no . Her vil du også finne alt om studiestart.

Kontakt

Administrativ:  opptak-lui@oslomet.no

Jobbmuligheter

Som grunnskolelærer for trinn 5-10 jobber du i grunnskolen på 5.-10. trinn. Med femårig lærerutdanning blir du ansatt i stillingskode lektor. Det er vanlig å jobbe i team sammen med andre lærere.

Les mer om jobbmuligheter

Du kan også bygge videre på lærerutdanningen, og bruke den i andre type jobber. Noen grunnskolelærere velger å arbeide med kurs- og opplæringsvirksomhet for voksne, informasjon, personaloppgaver, fagpolitisk arbeid eller innenfor administrasjon i skolen.

OsloMet hjelper deg med å bli karriereklar.

Lukk

Utveksling

Det er både spennende og lærerikt å ta et semester eller to i utlandet, og/eller et praksisopphold utlandet. På grunnskolelærerutdanningen er det lagt godt til rette for utveksling.

Mer informasjon om utveksling.

Sebastian i et klasserom foran elever, har på seg hvit frakk og holder i en glasskolbe

- Bygg relasjoner og vær engasjert

Som nyutdannet lærer gikk Sebastian (25) rett ut i jobb.

Ti tips til studiesøkere

Usikker på hva du skal studere?

Publisert: Oppdatert: