HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Master i barnehagekunnskap ved HiOA. Illustrasjonsfoto av barn på huske. Foto: K. Fajersson

Barnehagekunnskap

Master i barnehagekunnskap passer for deg som ønsker å studere ledelse, pedagogikk, barnekultur eller mangfold i barnehage og samfunn. Masterprogrammet gir rom for videre faglig fordypning, er toårig og tematiserer emner som er relevante for barnehagens kunnskapsfelt.

Om studiet

Med master i barnehagekunnskap tilbyr OsloMet – storbyuniversitetet et studium som kjennetegnes av byens mangfold og et tett samarbeid med barnehagefeltet. Ny og relevant forskning står sentralt, og som student vil du bidra til å utvikle kvaliteten i morgendagens barnehage. 

I arbeidet med masteroppgaven har du mulighet for tverrfaglig samarbeid på OsloMet, med andre forskningsinstitusjoner og med barnehagefeltet.  

Illustrasjonsfoto: K. Fajersson.

Les mer om innhold og organisering.

Mastergraden tilbyr fire studieretninger:

  • Barnehagepedagogikk er en profesjonsorientert studieretning som fokuserer på barnehagers posisjon som pedagogisk institusjon i dagens samfunn. Kunnskap om, og refleksjon over, aktuell barnehagerelevant forskning er dermed et viktig siktemål for studieretningen.
  • Barnehageledelse gir deg kompetanse til å lede og veilede i barnehagen. Studieretningen vektlegger pedagogisk ledelse, personalledelse, administrativ ledelse og samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.
  • Unge verdensborgere i en digital tid passer for deg som er interessert i begreper som kultur, mangfold, digitalisering og inkludering i forskning- og barnehagefeltet. 
  • Barnehagen som kulturarena gir deg muligheten til å undersøke og utvikle barnekulturen og barnas lek. Med denne studieretningen får du innsikt i hvilke muligheter arbeid med barnekultur og lek kan gi i barnehagen.

Målgrupper

Masteren passer blant annet for deg som jobber i barnehagen og vil styrke din faglige kompetanse og/eller lederkompetanse, arbeide med barnehagefeltet i offentlig forvaltning eller organisasjoner, undervise i videregående skole og høyere utdanning, jobbe med forsknings- og utredningsoppgaver eller gå videre med ph.d.-studier. Studiet kan gjennomføres på heltid eller deltid. Alle studenter vil også få mulighet til å ta et semester i utlandet. Det er mulighet for fritak for fag på bakgrunn av videreutdanninger på masternivå. 

Undervisning

Samlingsdatoer for studieåret 2018/2019 finner du på student.hioa.no: samlingsdatoer heltid / samlingsdatoer deltid

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Studiet er revidert. På tidligere master i barnehagepedagogikk fikk alle kvalifiserte søkere studieplass ved siste opptak (2017).

Opptakskrav

  • bachelorgrad i barnehagelærerutdanning, eller relevant profesjonsutdanning som barnevernspedagog, grunnskolelærer, faglærer eller tilsvarende, eller
  • kunstfaglig bachelorgrad og 60 studiepoeng praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) eller
  • bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag, og minimum 30 studiepoeng pedagogikk

Det er et minstekrav til karaktersnitt.

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i barnehagekunnskap August 120 2 år på heltid eller 4 år på deltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Se mer studieinformasjon og informasjon om studiestart her:

Kontakt

Administrativ:  opptak-lui@oslomet.no

Studenter som spiller et barnespill på en tablet.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for ulike typer arbeid innenfor barnehagesektoren som undervisning, arbeid i offentlig forvaltning, i medie- og organisasjonsvirksomhet og innenfor forsknings- og utviklingsarbeid. Studiet kvalifiserer for opptak på ph.d.-studier/forskerskoler.

Bilde av Elin Synnøve Nordberg som tar master i barnehagekunnskap

Master knytter teori og praksis sammen

Dagens mangfoldige barnehage krever personale med høy kompetanse. Masterstudent Elin Synnøve (27) ønsker å bruke sin kunnskap til å veilede andre barnehagelærere.

Publisert: Oppdatert: