HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Master i barnehagekunnskap ved HiOA. Illustrasjonsfoto av barn på huske. Foto: K. Fajersson

Barnehagekunnskap

Master i barnehagekunnskap passer for deg som ønsker å studere ledelse, pedagogikk, barnekultur eller mangfold i barnehage og samfunn. Masterprogrammet gir rom for videre faglig fordypning, er toårig og tematiserer emner som er relevante for barnehagens kunnskapsfelt.

Om studiet

Med master i barnehagekunnskap tilbyr OsloMet – storbyuniversitetet et studium som kjennetegnes av byens mangfold og et tett samarbeid med barnehagefeltet. Ny og relevant forskning står sentralt, og som student vil du bidra til å utvikle kvaliteten i morgendagens barnehage. 

I arbeidet med masteroppgaven har du mulighet for tverrfaglig samarbeid på OsloMet, med andre forskningsinstitusjoner og med barnehagefeltet.  

Illustrasjonsfoto: K. Fajersson.

Les mer om innhold og organisering.

Mastergraden tilbyr fire studieretninger:

  • Barnehagepedagogikk er en profesjonsorientert studieretning som fokuserer på barnehagers posisjon som pedagogisk institusjon i dagens samfunn. Kunnskap om, og refleksjon over, aktuell barnehagerelevant forskning er dermed et viktig siktemål for studieretningen.
  • Barnehageledelse gir deg kompetanse til å lede og veilede i barnehagen. Studieretningen vektlegger pedagogisk ledelse, personalledelse, administrativ ledelse og samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.
  • Unge verdensborgere i en digital tid passer for deg som er interessert i begreper som kultur, mangfold, digitalisering og inkludering i forskning- og barnehagefeltet. 
  • Barnehagen som kulturarena gir deg muligheten til å undersøke og utvikle barnekulturen og barnas lek. Med denne studieretningen får du innsikt i hvilke muligheter arbeid med barnekultur og lek kan gi i barnehagen.

Målgrupper

Masteren passer blant annet for deg som jobber i barnehagen og vil styrke din faglige kompetanse og/eller lederkompetanse, arbeide med barnehagefeltet i offentlig forvaltning eller organisasjoner, undervise i videregående skole og høyere utdanning, jobbe med forsknings- og utredningsoppgaver eller gå videre med ph.d.-studier. Studiet kan gjennomføres på heltid eller deltid. Alle studenter vil også få mulighet til å ta et semester i utlandet. Det er mulighet for fritak for fag på bakgrunn av videreutdanninger på masternivå. 

Undervisning

Samlingsdatoer for studieåret 2018/2019 finner du på student.hioa.no: samlingsdatoer heltid / samlingsdatoer deltid

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Studiet er revidert. På tidligere master i barnehagepedagogikk fikk alle kvalifiserte søkere studieplass ved siste opptak (2017).

Opptakskrav

  • bachelorgrad i barnehagelærerutdanning, eller relevant profesjonsutdanning som barnevernspedagog, grunnskolelærer, faglærer eller tilsvarende, eller
  • kunstfaglig bachelorgrad og 60 studiepoeng praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) eller
  • bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag, og minimum 30 studiepoeng pedagogikk

Det er et minstekrav til karaktersnitt.

Studiets innhold og oppbygging

Heltid

1. studieår

2. semester

2. studieår

3. semester
MBH590045
Masteroppgaven 45 studiepoeng

3. semester består av et valgfritt emne på 15 stp., og oppstart på masteroppgaven på 45 stp. I stedet for det valgfrie emnet på 15 stp. og oppstart på masteroppgaven, kan du velge å reise på internasjonalt opphold på 30 stp. i 3. semester og skrive masteroppgave på 30 stp. i 4. semester

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i barnehagekunnskap August 120 2 år på heltid eller 4 år på deltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.hioa.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Se mer studieinformasjon og informasjon om studiestart her:

Kontakt

Administrativ:  opptak-lui@oslomet.no

Studenter som spiller et barnespill på en tablet.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for ulike typer arbeid innenfor barnehagesektoren som undervisning, arbeid i offentlig forvaltning, i medie- og organisasjonsvirksomhet og innenfor forsknings- og utviklingsarbeid. Studiet kvalifiserer for opptak på ph.d.-studier/forskerskoler.

Bilde av Elin Synnøve Nordberg som tar master i barnehagekunnskap

Master knytter teori og praksis sammen

Dagens mangfoldige barnehage krever personale med høy kompetanse. Masterstudent Elin Synnøve (27) ønsker å bruke sin kunnskap til å veilede andre barnehagelærere.

Publisert: Oppdatert: