HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Jobben krever en bred faglig innsikt i barnehagefeltet.

Bilde av Cecilie Langholm

Navn: Cecilie Langholm

Alder: 40

Stilling: Rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Barnehage og utdanningsavdelingen)

Hva studerte du: Master i barnehagepedagogikk

Hvilken bakgrunn hadde du da du startet på mastergraden?

– Etter førskolelærerutdanning (nå barnehagelærerutdanning) har jeg 14 års erfaring fra arbeid i barnehage, først som pedagogisk leder og senere som daglig leder/styrer i barnehage.

Hvorfor valgte du dette masterprogrammet?

– Barnehager er i dag en stadig viktigere del av barns oppvekst og barndom. Jeg ønsket meg en innføring i ny forskning på barn, barndommer og barnehager. Jeg ønsket meg også en sterkere faglig forankring i faget mitt på masternivå. Jeg ville vite mer om hvordan barn kan bli møtt og forstått i barnehagen, og hvilke konsekvenser dette kan få.

Hva synes du var interessant med masterprogrammet?

– Jeg synes hele masterprogrammet var spennende og lærerikt. Det å få tid til, eller måtte bruke så mye tid på, faglig fordypning var veldig givende. Det er ikke så lett ellers i en hektisk hverdag. Å reflektere over møter mellom barn og voksne er sentralt i barnehagefaglig sammenheng, noe jeg synes var veldig spennende. Utdanningen ga meg ny kunnskap og nye erfaringer som jeg nå tar med meg videre.

Hva var temaet på masteroppgaven din?

– Likeverdighet mellom barn og voksne - om å bli møtt som subjekt i barnehagens hverdagsliv.

På hvilken måte er masterprogrammet relevant for jobben du gjør nå?

– Som rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus jobber vi for at Stortingets og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer kan bli fulgt opp i fylkene. Jeg jobber med barnehagefeltet her og det krever en bred faglig innsikt i barnehagefeltet.

Hvem vil du anbefale å ta masterstudiet?

– Alle som ønsker en dypere innføring i forskning på barn, barndommer og barnehager, og som ønsker en bredere faglig innsikt i feltet.

Nayén Bacci Myhrvold Publisert: Oppdatert: