HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
IKT-støttet læring

IKT-støttet læring

Masterstudiet skal gjøre deg til en kompetent og kritisk leder og samarbeidspartner innen IKT-støttet læring. Du lærer å utvikle kreative løsninger for digitale læringsressurser innenfor skole og opplæring, forvaltning, organisasjoner og næringslivet. Spesielt kvalifisert blir du for undervisning i IKT-fag i videregående skole.

Om studiet

Studiet består av en masteroppgave på 45 studiepoeng og forskjellige emner på tilsammen minst 75 studiepoeng. Emnetilbudet organiseres i fem kurskategorier:

 • Obligatorisk felleskurs som legger grunnlaget for individuell plan for studiet.
 • Læring og undervisning i et IKT-miljø.
 • Utvikling av IKT-systemer.
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode.
 • Ledelse, organisasjon og samfunn.

Opptak på enkeltemner

Høsten 2018 er det mulig å søke på følgende enkeltemner:

Les mer om innhold og organisering.

Målgruppe

Studiet retter seg først og fremst mot deg som er lærerstudent eller lærer, og ønsker å spesialisere deg i IKT-støttet læring. Studiet er også åpent for andre som arbeider med opplæring og som ønsker en slik spesialisering.

Slik er studiet lagt opp

Som student ved masterstudiet får du tildelt en egen mentor som følger deg opp gjennom studiet. I samarbeid med mentor utvikler du en individuell plan for studiet.

Studiet kombinerer campus-undervisning og nettbasert undervisning. Det er mulig å gjennomføre hele studiet over nett.

Engelsk er studiespråk i deler av studiet. Det meste av undervisningen foregår på fredager. 

Masteroppgave

Studentene skal gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid tilsvarende 45 studiepoeng. Eksempler på oppgaver:

 • TV2-skole brukt i grunnskolen.
 • Leseopplæring med iPad.
 • Oslo-testen i digital kompetanse.
 • IKT i barnehagen.
 • Utvikling av et flerbrukerspill for grunnskolen.
 • Holdninger til IKT hos nyutdanna lærere.
 • Flipped classroom.
 • Matematikkprestasjoner ved bruk av Kikora.
 • E-læring i Norge og Nepal.
 • IKT i læreplaner.
 • Second Life i utdanning.
Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Det vises til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

For masterstudiet i IKT-støttet læring gjelder i tillegg følgende:

Det generelle grunnlaget for opptak er fullført ett av følgende utdanningsløp:

 • 3-årig bachelorgrad innen lærerutdanning eller tilsvarende utdanning
 • 3-årig eller 4-årig lærerutdanning
 • Annen relevant grad eller utdanningsløp på minimum 3 år

Utdanningen må inneholde minst 15 studiepoeng (sp) i pedagogikk og 15 sp i digital kompetanse. For søkere som har fullført 3 år av grunnskolelærerutdanningen eller 3-årig barnehagelærerutdanning gir de obligatoriske fagene den nødvendige fordypning. Kravet til digital kompetanse kan også oppfylles ved realkompetanse, eller ved å gjennomføre emnet Digital kompetanse for lærere (DKLH6000).

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i IKT-støttet læring August 120 4 år, deltid Pilestredet, Oslo. Studiet er mulig å ta nettbasert. Norsk/engelsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Leikny Øgrim
Administrativ:  opptak-lui@oslomet.no

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for undervisning, forskning og utviklingsarbeid i skolen, for arbeid med IKT-støttet læring i offentlig og privat virksomhet (f. eks. kursavdeling, strategiutvikling, utvikling av digitale læremidler) og for undervisning i IKT-fag i videregående skole. Studiet kvalifiserer for videre forskerutdanning (ph.d.).

Bilde av Camilla Sandum i Pilestredet 46

Hvordan kan lærere bruke teknologien til å skape bedre og mer engasjerende læring?

Det har Camilla Sandum (42) lyst til å finne ut gjennom sin master i IKT-støttet læring.

Publisert: Oppdatert: