HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Skolerettet utdanningsvitenskap

Skolerettet utdanningsvitenskap

Masterstudiet i skolerettet utdanningsvitenskap bygger på grunnskolelærerutdanning og er rettet mot arbeid i utdanningssektoren.

Du kan velge fordypning i skolefag (engelsk, kroppsøving, matematikk, musikk, naturfag, norsk, RLE, samfunnsfag, begynneropplæring), profesjonspedagogikk eller spesialpedagogikk.

Om studiet

Er du lærer og ønsker faglig påfyll? På masterstudiet i skolerettet utdanningsvitenskap kan du fordype deg i et av skolefagene (engelsk, kroppsøving, matematikk, musikk, naturfag, norsk, RLE, samfunnsfag, begynneropplæring), i profesjonspedagogikk eller spesialpedagogikk. Vær klar over at dersom du søker opptak på grunnlag av tre fullførte år av fireårig grunnskolelærerutdanning, må du velge et skolefag som fagfordypning i masterstudiet for å få fullført din grunnskolelærerutdanning (du vil mangle 30 studiepoeng med skolefag dersom du velger fagfordypning i profesjonspedagogikk eller spesialpedagogikk). 

Les mer om innhold og organisering.

Studiet skal styrke faglig, fagdidaktisk og pedagogisk kompetanse for arbeid i skole- og utdanningssektoren. 

Sentrale målgrupper er studenter med minst treårig lærerutdanning for grunnskolen og lærere og studenter med minst treårig utdanning som vil spesialisere seg for skolefaglig eller pedagogisk arbeid samt utdanningsledelse  i grunnopplæringen. Studiet er også åpent for andre kvalifiserte som har interesse for slike fordypninger.

Igangsetting av fordypningsfagene forutsetter tilstrekkelig antall søkere. Se programplanen for mer informasjon.

Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Minst treårig allmennlærerutdanning/bachelorgrad innenfor grunnskolerettet lærerutdanning eller annen bachelorgrad, med en fordypning på samlet minst 60 studiepoeng i et obligatorisk grunnskolefag eller i pedagogikk. Det kreves dokumentert at fagdidaktikk inngår i skolefaget.

Det er et minstekrav til karaktersnitt.

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag eller pedagogikk August 120 2 år, heltid. Når du er tatt opp som student er det mulig å søke om å gjennomføre studiet på 4 år, deltid. Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Bjørn Smestad
Administrativ: opptak-lui@oslomet.no

Jobbmuligheter

Studiet skal styrke faglig, fagdidaktisk og pedagogisk kompetanse for arbeid i skolen.

Les mer om jobbmuligheter

Slik kompetanse er relevant for undervisning og veiledning, forskning, forsøk og utviklingsarbeid, faglig og administrativ ledelse i grunnopplæringen, og for faglig og pedagogisk veiledning.

Masteroppgaven utgjør en vesentlig del av studiet. Studium og oppgave skal samlet gi kompetanse både til å arbeide med FoU innen utdanningsfeltet og i andre stillinger der det stilles krav om forskningsmessig kompetanse. Det kan også være grunnlag for opptak til relevante doktorgradsprogrammer.

OsloMet hjelper deg med å bli karriereklar.

Lukk
Bilde av Maren, tidligere student ved Skolerettet utdanningsvitenskap

Studentene forteller

– Jeg har lyst til å jobbe med idrettsfag i videregående skole, og selv om det ikke er et krav med mastergrad, så er det såpass mange som tar det at mulighetene for å få jobb er mye større med en mastergrad, forteller Maren.

Les om Maren som er klar for yrkeslivet

Publisert: Oppdatert: