HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Yrkespedagogikk

Yrkespedagogikk

Ønsker du å videreutvikle din kompetanse og jobbe mer systematisk med utviklingsoppgaver i yrket ditt? Har du lærerutdanning innen yrkesfag eller annen pedagogisk utdanning og jobber med fag- eller yrkesopplæring? Masterstudiet i yrkespedagogikk kan være noe for deg.

Om studiet

Studiet gir deg kompetanse til å gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid. Det legger grunnlag for at du skal kunne analysere og reflektere kritisk over sentrale yrkespedagogiske og yrkesdidaktiske problemstillinger i skole og arbeidsliv. Gjennom studiet bruker studentene sin egen yrkesbakgrunn og erfaring aktivt til å fordype seg i yrkespedagogiske spørsmål og forskningsperspektiver knyttet til individer, grupper, organisasjoner og samfunn. Praksisnærheten åpner for at du får anledning til å fordype deg i det som er mest relevant, aktuelt og interessant for deg og din arbeidshverdag.

Les mer om innhold og organisering.

Arbeidsformene er preget av oppgave- og prosessorientering, prosjekt- og utviklingsarbeid, deltakermedvirkning og erfaringslæring. Studiet tilbys på deltid over fire år, slik at du kan kombinere det med jobb. Vi anbefaler alle med full stilling å søke om studiepermisjon i en del av stillingen, slik at du har tid til å studere ved siden av jobben. 

I deltidsstudiet legges undervisningen til samlinger, og det er tre samlinger på tre dager i hvert semester. De to første studieårene er det samlinger på mandager, tirsdager og onsdager, de to siste studieårene er det samlinger på onsdager, torsdager og fredager. Mellom samlingene arbeider du selvstendig med forsknings- og utviklingsprosjekter, og du tilbys individuell veiledning fra høgskolen.

Studiet består av obligatoriske emner på til sammen 60 studiepoeng og masteroppgave på 60 studiepoeng. Masteroppgaven utgjør en vesentlig del av studiet, og du jobber med denne oppgaven de to siste studieårene.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

  • Fullført treårig yrkesfaglærerutdanning (bachelorgrad).
  • Fagbrev + 4 års praksis i faget + 2 års yrkesteoretisk utdanning + ettårig PPU for yrkesfag.
  • Annen 3-årig yrkes- eller profesjonsrettet utdanning.
  • Realkompetansevurdering.

Uavhengig av opptaksgrunnlag stilles det krav om en fordypning på samlet minst 60 studiepoeng i pedagogikk og yrkesdidaktikk, eller tilsvarende, enten som en del av utdanningsløpet eller som et tillegg.

Det er et minstekrav til karaktersnitt.

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i yrkespedagogikk August 120 4 år, deltid Kjeller, Skedsmo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Lars Gjelstad
Administrativ: opptak-lui@oslomet.no

Bilde av innsiden av Pilestredet 32, hvor man ser etasjene oppover gjennom glass.

Jobbmuligheter

Studiet styrker din pedagogiske og yrkesdidaktiske kompetanse og gir et godt grunnlag for å arbeide med undervisning og ledelse av yrkesfaglig utdanning, endrings- og utviklingsarbeid i utdanningssystemet og i arbeidslivet generelt, forskningsoppgaver, arbeid i offentlig forvaltning, i organisasjonsvirksomhet, og med kompetanseutvikling i ulike deler av arbeidslivet. Studiet kvalifiserer for opptak på ph.d.-studier og forskerskoler.

Publisert: Oppdatert: