HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Skolerettet utdanningsvitenskap

Utdanningsvitenskap for lærerutdanning

Ph.d.-studiet ble godkjent av NOKUT i mars 2012 og startet opp i januar 2013.

Om studiet

Studiet legger til rette for forskningsinnsats på fagområder der høgskolen har et særskilt samfunnsmandat og har bygd opp en særlig kompetanse. Utdanningsvitenskapelig forskning for lærerutdanning er et flerfaglig forskningsfelt. Studiet legger til rette for både disiplinforankret og tverrvitenskapelig forskning.

Les mer om innhold og organisering.

Studiet kjennetegnes ved teori- og metodemangfold og ved dets komparative karakter. Studiet tematiserer institusjonelle og samfunnsmessige forutsetninger for håndtering av utfordringer og dilemmaer i utdanning og yrke i lærerutdanning, skole og barnehage. Programmet skal bidra til at de fenomenene som utforskes analyseres i historisk, sosial og kulturell kontekst. Et internasjonalt og komparativt perspektiv er gjennomgående i studiet.

Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en forskningsdel på 150 studiepoeng. Programmet skal

  • tilby undervisning på høyt faglig nivå
  • bidra til utvikling av original forskning av høy kvalitet
  • bidra til kompetanseheving innenfor utdanningsvitenskap for lærerutdanning
  • bidra til at stipendiatene doktorerer innen normert tid
  • skape et attraktivt, godt og internasjonalt læringsmiljø for stipendiater
Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Løpende opptak på programmet.

Opptakskrav

Masterutdanning eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap eller utviklingsstudier.

Studieinformasjon

Fakta

Ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning

Fører til grad:
Ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning
Finansieringsdato 180 stp. 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk Ingen semester- eller studieavgift.

Kontakt

Faglig: Kristin Walseth

Administrativ: Brynhild SimonsenMiriam Elmoussaoui

bilde ovenfra av et bygg i Pilestredet.

Jobbmuligheter

Formålet med ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning er at kandidatene skal kvalifisere seg for forskning, undervisning, utviklingsarbeid og annen virksomhet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt om lærerutdanning, skole og barnehage, oppvekst og sosialisering. 

Les mer om jobbmuligheter

Programmet utvikler kunnskapsteori for lærerutdanning som et eget forskningsfelt.

Programmet har en særegen utdanningsvitenskapelig profil, ved at det kobler forskning i og på lærerutdanning og profesjonskvalifisering med forskning i og på yrkesutøvelse i barnehage og skole i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Det er stigende etterspørsel etter personer med førstestillingskompetanse både til undervisnings- og forskerstillinger ved høgskolene og universitetene og til forskerstillinger ved forskningsinstitutter. Forvaltningen etterspør ansatte med utdanningsvitenskapelig forskningskompetanse knyttet til lærerutdanning, skole og barnehage, og yrkesfeltet etterspør forskningsbasert viten og kompetanse.

Lukk
Studenter avbildet på avstand blant vinduer i P32.

Kandidatene forteller

Rasmus Kleppe forsker på risikolek for barn mellom ett og tre år.

Finn ut mer

Publisert: Oppdatert: