HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

PHUV9230 Flerkulturelle utdanningsstudier

Emneplan godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 21. februar 2011.

Emnet er et valgfritt emne i ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Innledning

Emnet gir kompetanse for forskning innen flerkulturell utdanning i lys av kulturell kompleksitet, globalisering og migrasjon.

Emnet kan erstattes av et eller flere ph.d. emner ved HiOA eller ved en annen utdanningsinstitusjon eller ved en forskerskole.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten er i kunnskapsfronten gjennom å

 • ha god innsikt i sentrale diskurser innenfor flerkulturelle utdanningsstudier med relevans for lærerutdanning
 • ha teoretisk og empirisk innsikt i utdanningsvitenskapelige og utdanningspolitiske problemstillinger forbundet med kulturell kompleksitet, globalisering og migrasjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre kritisk analyse på høyt nivå av teoretisk og empirisk forskning innenfor flerkulturelle utdanningsstudier med relevans for lærerutdanning
 • kan designe og gjennomføre studier som kan bidra til å utvikle forskningsfronten innenfor flerkulturelle utdanningsstudier
 • kan formidle relevant forskning innenfor nasjonale og internasjonale vitenskapelige kanaler og fora

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og utforske behov for ny forskning og utvikling innenfor flerkulturelle utdanningsstudier med relevans for lærerutdanning og profesjonsutøvelse
 • kan vurdere og bidra til utvikling av forskningsfronten innenfor flerkulturelle utdanningsstudier

Innhold

Emnet tematiserer teoretiske og empiriske problemstillinger med relevans for lærerutdanning i lys av kulturell kompleksitet, globalisering og migrasjon.

Et utvalg av følgene innholdskomponenter vil bli dekket i emnet:

 • Utdanningsvitenskapelig multikulturell teori.
 • Lærerutdanning i lys av kulturell kompleksitet, globalisering og migrasjon.
 • Profesjonelt skjønn og etikk i forskning og profesjonsutøvelse.
 • Minoritetshistorie, minnekultur og kvalifisering i skole og lærerutdanning.
 • Menneskerettigheter, medborgerskap og rett til utdanning.
 • Rasisme, etniske relasjoner og kvalifisering i barnehage, fagopplæring, skole og lærerutdanning.

Organisering og arbeidsmåter

Undervisningen i emnet går over ett semester. Det gis organisert undervisning i form av forelesninger, seminarer og veiledning. Studentene organiseres i mindre grupper med tanke på forberedelse til diskusjon og respons på skriftlige arbeider. Det er forventet at studentene deltar aktivt i alle deler av undervisningen. Veiledning knyttes i vesentlig grad til utforming av artikkel.

Vurdering

Arbeidskrav

Muntlig presentasjon av utkast til individuelt fagartikkel.

Avsluttende vurdering

Studenten skriver en individuell fagartikkel på 12-15 sider innen feltet flerkulturelle utdanningsstudier. Fagartikkelen skal bygge på relevant fag- og pensumlitteratur, men kan også knyttes til arbeidet med egen avhandling. Dersom fagartikkelen ikke kan godkjennes, kan studenten levere inn bearbeidet fagartikkel én gang innen en nærmere fastsatt frist.

Vurderingskriterier

Vurderingen av essay gjøres på grunnlag av læringsutbyttebeskrivelser for emnet.

Klageadgang

Bestemmelser om eksamen og fusk i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjelder for arbeider som inngår i ph.d.-programmets opplæringsdel.

Undervisningsspråk

Undervisning vil foregå på engelsk (hvis alle deltakerne forstår et skandinavisk språk vil forelesninger og seminarer bli holdt på norsk).

Kursansvarlig

Førsteamanuensis Kristin Skinstad van der Kooij, Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning.

Undervisningsplan

Rom:  P32-N040 i Pilestredet 32, 4. etasje, og FG5 i Falbes gate 5.

Mandag 29. februar 2016, 9.30-15.15

9.30-11.15

"Introduction to the course - theoretical perspectives. Content knowledge and postcolonial encounters".

 • Foreleser: Kristin Skinstad van der Kooij.
 • Tekster: Bottery, Foucault, Jay, Gutierrez & Rogoff, Haugen, Pihl, Patton, Said, Shoorman og Solomona.
 • Rom: P32-N040_011.

11.30-12.15

Lunsj.

12.30-14.15

"Intercultural history education".

 • Foreleser: Claudia Lenz.
 • Tekst: Rüsen.
 • Rom: P32-N040_011.

14.30-15.15

Seminar: "Veiledning av essayskriving i grupper".

 • Forelesere: Kristin Skinstad van der Kooji og  Olav Hovdelien.
 • Rom: P32-N040_011 og P32-N040_010.

Tirsdag 1. mars 2016, 9.30-15.15

9.30-11.15

"Post-colonialism".

11.30-12.15

Lunsj.

12.30-14.15

"The Nordic Countries and Postcolonial Perspectives".

 • Foreleser: Kristín Loftsdóttir.
 • Tekster: Eidsvik, Hubinette, Hvenegard-Lassen & Maurer, Lofsdottir & Jensen og Rastas.
 • Rom: P32-N040_011.

14.30-15.15

Seminar: "Veiledning av essayskriving i grupper".

 • Forelesere: Kristin Skinstad van der Kooij og Kristín Loftsdóttir.
 • Rom: P32-N040_014 og P32-N040_011.

Onsdag 2. mars 2016, 9.30-15.15

9.30-11.15

"National Identity and Post-colonialism: The Icelandic Case Example".

 • Foreleser: Kristín Loftsdóttir.
 • Tekster: Lofsdottir 2007, Lofsdottir 2010, Lofsdottir 2012, Lofsdottir 2013.
 • Rom: FG5-FG127.

11.30-12.15

Lunsj.

12.30-14.15

"Gender Perspectives on Physical Education".

14.30-15.15

"Veiledning av essayskriving i grupper".

 • Forelesere: Kristin Skinstad van der Kooij og Kristin Walseth.
 • Rom: FG5-FG146 og FG5-FG127.

Torsdag 3. mars 2016, 9.30-15.15

9.30-11.15

"The Discussion on Multiculturalism".

 • Foreleser: Olav Hovdelien.
 • Tekster: Barry, Göle & Billaud, Hovdelien, Parekh, Triandafyllidou et al.
 • Rom: P32-N040_013.

11.30-12.15

Lunsj.

12.30-14.15

"An Ordinary School Subject? Multiculturalism in Norwegian Religious Education".

 • Foreleser: Olav Hovdelien.
 • Tekster: Hovdelien, Iversen, Skeie
 • Rom: P32-N040_013.

14.30-15.15

Seminar: "Veiledning av essayskriving i grupper".

 • Forelesere: Kristin Skinstad van der Kooij og Olav Hovdelien.
 • Rom: P32-N040_014 og P32-N040_013.

Fredag 4. mars 2016, 9.30-15.15

9.30-11.15

"Global History and History Education".

 • Foreleser: Kristin Skinstad van der Kooij.
 • Tekst: Eriksen.
 • Rom: P32-N040_014.

11.30-12.15

Lunsj.

12.30-14.15

"Foundations and New Directions in Multicultural Education".

 • Foreleser: Kristin Skinstad van der Kooij.
 • Tekster: Aragon, Arqubiaga, Bottery, Pihl, Schoorman, Sleeter, Solomona, Tonne & Pihl.
 • Rom: P32-N040_014.

14.30-15.15

Seminar: "Kursevaluering og diskusjon".

 • Foreleser: Kristin Skinstad van der Kooij.
 • Rom: P32-N040_010 og P32-N040_014.

Pensumliste

Revisjon av pensum for Flerkulturelle utdanningsstudier er godkjent av prodekan for studier den 30. november 2015.

Ankdersmit, F. R. (2006). Language and historical experience. In J. Rüsen (Ed.), Meaning and representation in history . New York: Berghahn Books.

Aragon, A., & Brantmeier, E. J. (2009). Diversity-affirming ethics and critical epistemology: Institutional decision making in community colleges. New Directions for Community Colleges, 2009 (148), 39-51. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cc.385/abstract (12 p.)

Arzubiaga, A. E., Artiles, A. J., King, K. A., & Harris-Murri, N. (2008). Beyond research on cultural minorities: Challenges and implications of research as situated cultural practice. Exceptional Children, 74 (3), 309-327. Retrieved from ecx.sagepub.com/content/74/3/309.abstract (18 p.)

Barry, B. (2001). Culture and equality: An egalitarian critique of multiculturalism . Cambridge: Polity. (pp. 292-328, 12 p.)

Bottery, M. (2006). Education and globalization: redefining the role of the educational professional. Educational Review, 58 (1), 95-113. Retrieved from http://dx.doi.org.ezproxy.hioa.no/10.1080/00131910500352804 (18 p.)

Carr, D. (2006). The reality of history. In J. Rüsen (Ed.), Meaning and representation in history . New York: Berghahn Books.

Eidsvik, E. (2012). Colonial discourse and ambivalence: Norwegian participants on the colonial arena in South Africa. In L. Jensen & K. Loftsdóttir (Eds.), Whiteness and postcolonialism in the Nordic region: Exceptionalism, migrant others and national identities (pp. 13-28). Farnham: Ashgate. Retrieved from http://hioa.eblib.com.ezproxy.hioa.no/patron/FullRecord.aspx?p=1002998 (15 p.)

Eriksen, T. L. (2009). Folkemord i et komparativt koloniperspektiv: Et riss av en fagdebatt. Historisk tidsskrift, 88 (03), 399-428. Retrieved from https://www.idunn.no.ezproxy.hioa.no/ht/2009/03/art05 (29 p.)

Foucault, M. (1972). The archaeology of knowledge and the discourse on language . New York: Pantheon Books. (pp. 215-237, 15 p.)

eller

Foucault, M. (1999). Diskursens orden: Tiltredelsesforelesning holdt ved Collège de France 2. desember 1970 . Oslo: Spartacus. (pp. 7-42, 35 p.)

Gole, N., & Billaud, J. (2012). Islamic difference and the return of feminist universalism. In A. Triandafyllidou, T. Modood, & N. Meer (Eds.), European multiculturalisms: Cultural, religious and ethnic challenges (pp. 116-141). Edinburgh: Edinburgh University Press. (25 p.)

Gorski, P. C. (2008). Good intentions are not enough: A decolonizing intercultural education. Intercultural Education, 19 (6), 515-525. Retrieved from http://dx.doi.org.ezproxy.hioa.no/10.1080/14675980802568319 (10 p.)

Gutiérrez, K. D., & Rogoff, B. (2003). Cultural ways of learning: Individual traits or repertoires of practice. Educational Researcher, 32 (5), 19-25. Retrieved from edr.sagepub.com/content/32/5/19 (5 p.)

Haugen, C. R. (2015). Questioning the neutrality of learning strategies: Teachers' and pupils' use of background knowledge. Educação & Realidade, 40 (2), 421-441. Retrieved from https://dx.doi.org/10.1590/2175-623645932 (20 p.)

Hovdelien, O. (2014). The limitations of multiculturalism in Norwegian early childhood education. International Journal of Inclusive Education, 18 (11), 1107-1119. Retrieved from http://dx.doi.org.ezproxy.hioa.no/10.1080/13603116.2013.875069 (13 p.)

Hubinette, T. (2012). Words that wound: Swedish whiteness and its inability to accommodate minority experience. In L. Jensen & K. Loftsdóttir (Eds.), Whiteness and postcolonialism in the Nordic region: Exceptionalism, migrant others and national identities (pp. 43-56). Farnham: Ashgate. Retrieved from http://hioa.eblib.com.ezproxy.hioa.no/patron/FullRecord.aspx?p=1002998 (13 p.)

Hvenegard-Lassen, K., & Maurer, S. (2012). Breasts and boundaries. In L. Jensen & K. Loftsdóttir (Eds.), Whiteness and postcolonialism in the Nordic region: Exceptionalism, migrant others and national identities (pp. 119-140). Farnham: Ashgate. Retrieved from http://hioa.eblib.com.ezproxy.hioa.no/patron/FullRecord.aspx?p=1002998 (21 p.)

Iversen, L. L. (2012). Learning to be Norwegian: A case study of identity management in religious education in Norway . Münster: Waxmann. (pp.19-31, 12 p.)

Jay, M. (2003). Critical race theory, multicultural Education, and the hidden curriculum of hegemony. Multicultural Perspectives, 5 (4), 3-9. Retrieved from http://dx.doi.org.ezproxy.hioa.no/10.1207/S15327892MCP0504_2 (6 p.)

Loftsdóttir, K. (2007). Learning differences: Nationalism, identity and Africa in Icelandic schoolbooks. International textbook research: Journal of the Georg Eckert institute, 29 (1), 5-22. (17 p.)

Loftsdóttir, K. (2010). Encountering others in the Icelandic schoolbooks: Images of imperialism and racial diversity in the 19th century. In Þ. Helgason & S. Lässig (Eds.), Opening the mind or drawing boundaries?: History texts in Nordic schools (pp. 81-105). Göttingen: V&R unipress. (24 p.)

Loftsdóttir, K. (2012). Belonging and Icelandic others: Situating Icelandic identity in a postcolonial context In L. Jensen & K. Loftsdóttir (Eds.), Whiteness and postcolonialism in the Nordic region: Exceptionalism, migrant others and national identities (pp. 57-72). Farnham: Ashgate. Retrieved from http://hioa.eblib.com.ezproxy.hioa.no/patron/FullRecord.aspx?p=1002998 (15 p.)

Loftsdóttir, K. (2013). Republishing ‘The Ten Little Negros’: Exploring nationalism and ‘whiteness’ in Iceland. Ethnicities, 13 (3), 295-315. Retrieved from etn.sagepub.com/content/13/3/295.abstract (20 p.)

Loftsdóttir, K., & Jensen, L. (2012). Introduction. In L. Jensen & K. Loftsdóttir (Eds.), Whiteness and postcolonialism in the Nordic region: Exceptionalism, migrant others and national identities (pp. 1-12). Farnham: Ashgate. Retrieved from http://hioa.eblib.com.ezproxy.hioa.no/patron/FullRecord.aspx?p=1002998 (12 p.)

Parekh, B. (2006). Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory (2nd ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan. (pp. 1-15, 142-178, 239-263 and 336-344, 83 p.)

Patton, P. (2000). Deleuze and the political . London: Routledge. (Difference and multiplicity, pp. 29-48, 19 p.)

Pihl, J. (2015). Epistemological and methodological challenges in research concerning youth at the margins. In S. Bastien & B. H. Halla (Eds.), Youth 'at the margins': Critical perspectives and experiences of engaging youth in research worldwide (pp. 41-65). Rotterdam; Boston: Sense Publishers. (21 p.)

Ponzanesi, S. (2002). Diasporic subjects and migration. In R. Braidotti & G. Griffin (Eds.), Thinking differently: A reader in European women's studies (pp. 205-220). London: Zed Books. (15 p.)

Rastas, A. (2012). Reading history through Finnish exceptionalism. In L. Jensen & K. Loftsdóttir (Eds.), Whiteness and postcolonialism in the Nordic region: Exceptionalism, migrant others and national identities (pp. 89-104). Farnham: Ashgate. Retrieved from http://hioa.eblib.com.ezproxy.hioa.no/patron/FullRecord.aspx?p=1002998 (15 p.)

Ricœur, P. (2006). Memory - forgetting - history. In J. Rüsen (Ed.), Meaning and representation in history . New York: Berghahn Books. 

Said, E. W. (1979). Orientalism . New York: Vintage Books. (pp.31-110, 79 p.)

Schoorman, D., & Bogotch, I. (2010). Moving beyond ‘diversity’ to ‘social justice’: The challenge to re‐conceptualize multicultural education. Intercultural Education, 21 (1), 79-85. Retrieved from http://dx.doi.org.ezproxy.hioa.no/10.1080/14675980903491916 (6 p.)

Skeie, G. (2007). Religion and education in Norway. In R. Jackson, S. Miedema, W. Weisse, & J.-P. Willaime (Eds.), Religion and education in Europe: Developments, contexts and debates (pp. 221-241). Münster: Waxmann. (21 p.)

Sleeter, C. (2004). Critical multicultural curriculum and the standards movement. English teaching: Practice and critique, 3 (2), 120-136. Retrieved from http://edlinked.foe.waikato.ac.nz/research/journal/view.php?article=true&id=53&p=1 (15 p.)

Solomona, R. P., Portelli, J. P., Daniel, B. J., & Campbell, A. (2005). The discourse of denial: How white teacher candidates construct race, racism and ‘white privilege’. Race Ethnicity and Education, 8 (2), 147-169. Retrieved from http://dx.doi.org.ezproxy.hioa.no/10.1080/13613320500110519 (22 p.)

Tonne, I., & Pihl, J. (2012). Literacy education, reading engagement, and library use in multilingual classes. Intercultural Education, 23 (3), 183-194. Retrieved from http://dx.doi.org.ezproxy.hioa.no/10.1080/14675986.2012.701424 (10 p.)

Triandafyllidou, A., Modood, T., & Meer, N. (2012). Introduction: Diversity, integration, secularism and multiculturalism. In A. Triandafyllidou, T. Modood, & N. Meer (Eds.), European multiculturalisms: Cultural, religious and ethnic challenges (pp. 1-29). Edinburgh: Edinburgh University Press. (29 p.)

Walseth, K. (2013). Norwegian-Pakistani girls’ experiences in physical education in Norway. In G. Pfister & M.-K. Sisjord (Eds.), Gender and sport: changes and challenges (pp. 232-247). Münster: Waxmann. (15 p.)

Wells, R. (2008). The global and the multicultural: Opportunities, challenges, and suggestions for teacher education. Multicultural Perspectives, 10 (3), 142-149. Retrieved from http://dx.doi.org.ezproxy.hioa.no/10.1080/15210960802197656 (7 p.)

Youdell, D. (2006). Diversity, inequality, and a post-structural politics for education. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 27 (1), 33-42. Retrieved from http://dx.doi.org.ezproxy.hioa.no/10.1080/01596300500510252 (9 p.)

Til sammen 779 sider.

(Pensumliste ajour: 15.12.2015)

Om emnet

Multicultural Educational Programmes Ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning 10 stp. Vår 2016 Engelsk (norsk hvis ingen studenter kan engelsk) 2015

Søknad og opptak

Dersom du har tidligere tatt ph.d.-kurs på programmet utdanningsvitenskap for lærerutdanning, bør du fortsatt ha studierett og kan søke via Studentweb . Har du problemer med dette, vennligst kontakt oss på phd-lui@hioa.no.

Dersom du er førstegangssøker, følg denne oppskriften:

1. Registrer deg som søker i SøknadsWeb (klikk den oransje knappen)

2. Fyll ut vedleggsskjemaet.

3. Last inn vedleggsskjemaet og all nødvendig dokumentasjon i SøknadsWeb

Det er obligatorisk for alle førstegangssøkere å gjøre dette. Søknader hvor steg 2 eller 3 mangler vil ikke bli behandlet.

Søk via SøknadsWeb (kun førstegangssøkere) 4. januar 2016 - utvidet til 1. februar 2016
(først til mølla til vi når opptakskapasiteten)

Emnet er primært for studenter som er tatt opp i ph.d.-program, men vil være åpent for andre søkere. Opptakskrav er femårig (treårig + toårig) masterutdanning eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap eller utviklingsstudier.

Antall studieplasser : 20.

29. februar 2016 (eksamen 29. april 2016; sensur 20. mai 2016) Kampus Pilestredet Gratis.
Publisert: Oppdatert: