HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Direkte opptak til 2. og 3. studieår i bachelorstudium i utviklingsstudier

Studenter som har gjennomført årsstudiet i utviklingsstudier (ev. Global forståelse 1 og 2 eller Development Studies 1 og 2, alternativt en kombinasjon av disse) ved OsloMet eller tilsvarende utdanning innenfor utviklingsstudier, kan søke om direkte opptak til 2. studieår bachelorstudium i utviklingsstudier.

Studenter fra andre høgskoler og universiteter som har tatt/tar de første to studieårene i bachelorstudium i utviklingsstudier eller en kombinasjon av utviklingsstudier (minimum 60 studiepoeng) og andre relevante samfunnsvitenskapelige fag kan søke om direkte opptak til 3. studieår.

Studenter må oppfylle fakultetets kvalifiseringskrav. Dette innebærer at studentens studiemodell må samsvare med fakultetets studiemodell både i forhold til organisering, fag og studiepoeng. Alle eksamener må være bestått innen 1. juli.

Det kan ikke kreves spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen på grunn av manglende samsvar mellom studieopplegget (studieprogrammet) ved den institusjonen det søkes fra og gjeldende studieopplegg ved OsloMet - strbyuniversitetet.

Studiets oppbygning

Informasjon om studiets oppbygning finner du på følgende sider:

Global forståelse 1 og 2, hver på 30 studiepoeng, kan innpasses som første studieår. Innhold og pensum er i store trekk det samme eller tilsvarende som årsstudiet i utviklingsstudier, men organisering og arbeidsmåter er forskjellig. Hvert studium går over ett år som deltidsstudium. global forståelse 1 er basert på samlinger, lokalt organiserte kollokviegrupper og selvstudier, mens global forståelse 2 er nettbasert (se egne emneplaner).

Studying Development 1 og 2 kan erstatte Global forståelse 1 og 2. Disse kursene holdes i Vietnam og Ghana og går på heltid over ett semester.

Slik søker du

Studiet åpner for søknad 1. februar 2018. Søknadsfrist 1. mars 2018 .

1. Registrer deg som søker i SøknadsWeb.

  • Du finner studiet under Pedagogiske- og internasjonale fag og videre under Overflytting og direkte opptak - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier høst 2018. Søknadsfrist 1. mars 2018.
  • Ved første gangs pålogging må du lage din egen personlige PIN-kode som du benytter hver gang du logger deg på SøknadsWeb.

2. Last opp signert vedleggsskjemaet med påkrevet dokumentasjon i SøknadsWeb.

3. Vedleggsskjemaet, midlertidig karakterutskrift, bekreftelse om bestått veiledet praksis (med antall veiledet praksisuker som skal tas i vår), studiemodell og utdanningsplan må lastes opp i SøknadsWeb innen 1. mars. Frist for å laste opp dokumentasjon på kvalifiserende utdanning er 1. juli for søkere som skal avslutte kvalifiserende utdanning i inneværende semester.  

Studenter ved HiOA trenger ikke å laste opp vedleggsskjema og dokumentasjon.

Søknader hvor steg 1, 2 eller 3 mangler vil ikke bli behandlet.

Du vil få svar på din søknad i juli.

 

Retningslinjer

Generelle retningslinjer for overflytting til OsloMet.

Kontakt

Ismael Satar Publisert: Oppdatert: