meny
søk
English

Tospråktesten

Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. Testing i mai 2017: bengali, makedonsk, panjabi (urdu), portugisisk og vietnamesisk.

Språk i mai 2017

 • bengali
 • makedonsk
 • panjabi (urdu)
 • portugisisk
 • vietnamesisk

Søknadsfristen var den 5. april 2017. Prøvene holdes i perioden 8. mai - 1. juni, og kandidatene blir kontaktet.

For sent ute? Ser du ikke ditt språk på lista? Da kan du registrere deg her:

Meld interesse for Tospråktesten eller tolkeutdanning

Obs! Dette er ikke et søknadsskjema. 

Om Tospråktesten ved HiOA

Fra 2017 har HiOA ansvar for det som tidligere var Tospråklig sjekk for potensielle tolker (ToSPoT). Den nye prøven heter Tospråktesten og er muntlig. Vi vil tilby testen tre ganger i året, og det blir testing på flere tolkespråk hver gang. Prøvene gjennomføres med prøvenemnd i Oslo, og kandidatene kan velge mellom frammøtesteder i alle landets regioner. Da holdes prøven på skjerm ved videokonferanse. I mai 2017 tilbyr vi etter søkernes egen prioritering frammøtested Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Tospråktesten har samme form som opptaksprøven til HiOA-studiet  Tolking i offentlig sektor. Tospråktesten prøver kandidatens språkforståelse, muntlige uttrykksevne, uttale, grammatikk, språkføring og evne til å lytte og gjengi på begge språkene.

Kandidater som ønsker å melde seg opp til Tospråktesten må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (nivå B2). Kandidatene må også betale en egenandel på 500 kroner for å gå opp til prøven.

Kandidater som får tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, vil bli innkalt til IMDis innføringskurs i tolkeetikk og tolketeknikk, Tolkens ansvarsområde (TAO). Kurset er gratis. Sammen kvalifiserer testen og kurset til oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori 5. IMDi planlegger kurs i Oslo den 1.-3. september, 13.-15. oktober og 15.-17. desember 2017.

Hvordan dokumenterer du norskkunnskaper?

Les mer

Du kan dokumentere norskkunnskapene på flere måter:

 • Vitnemål/kompetansebevis fra norsk videregående skole som viser bestått eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer).
 • Testbevis fra Norsk språktest for Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten), med minimum karakteren "Bestått" (etter 2009).
 • Testbevis fra Norsk språktest for Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten), bestått med minst 450 poeng (før 2009).
 • Prøvebevis fra Kompetanse Norge/Vox med resultatet B2 på alle de fire delprøvene til Norskprøven for voksne innvandrere.
 • Karakterutskrift fra høgskole eller universitet for bestått eksamen trinn 3 i norsk for utenlandske studenter.
 • Karakterutskrift fra høgskole eller universitet for bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter (årsstudium i norsk).
 • Vitnemål fra norsk- eller nordiskspråklig grunnskole samt bekreftelse fra skolene på at du har gått alle årene (9 eller 10 år) der.
 • Kompetansebevis for bestått treårig videregående utdanning fra et av de andre nordiske landene (Sverige, Finland, Danmark, Island) som fyller språkkravet til generell studiekompetanse.

Hvis det står på vitnemålet at begge sider skal tas med i kopien, må du levere begge sider.

Les mer om krav til norsk på nettsidene til Samordna opptak

Hva kan du gjøre hvis du ikke fyller norskkravet?

For å kunne melde deg opp til Tospråktesten, må du bestå en norskprøve som dokumenterer at norskkunnskapene dine tilsvarer nivået til generell studiekompetanse, det vil si B2-nivå (se liste over). Hvis ikke du har tatt noen prøve eller eksamen i norsk, kan du få dokumentert norskkunnskapene dine ved å melde deg opp til Test i norsk - høyere nivå (Folkeuniversitetet) eller Norskprøve (Kompetanse Norge). 

Hva går Tospråktesten ut på?

Les mer

Kandidaten får først høre en tekst på norsk, sekvens for sekvens, og skal gjengi den fortløpende på tolkespråket. Det er til sammen 13 sekvenser. Deretter får kandidaten høre en annen tekst med 13 sekvenser på tolkespråket, og skal gjengi denne til norsk på samme måte. Tekstene handler om allmenne tema innen samfunn og helse.

Selve prøven tar cirka 30 minutter og kandidaten vurderes av en prøvenemnd.

Til deg som skal ta Tospråktesten

Les mer

Tospråktesten er en muntlig prøve som erstatter ToSPoT (Tospråklig sjekk for potensielle tolker) fra og med 2017. Prøven er utviklet av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Testen måler språkferdigheter i norsk og tolkespråket. 

Slik foregår prøven

Under prøven vil sensor først framføre en tekst på norsk, sekvens for sekvens, og du skal gjengi den fortløpende på tolkespråket ditt. Teksten har til sammen 13 sekvenser, og du gjengir dem én for én. Deretter framfører en annen sensor en tekst på tolkespråket, og du skal gjengi denne til norsk på samme måte. Tekstene handler om allmenne tema innen samfunn og helse.

Prøven tar cirka 30 minutter. Det er ikke lov å notere eller bruke noen form for hjelpemidler.

Prøvenemnda

Du møter en prøvenemnd som består av prøveleder, norsksensor og tolkespråksensor. Sensorene framfører de 13 sekvensene du skal gjengi på det andre språket og vurderer din språklige prestasjon. Prøvenemnda avgjør resultatet.

Hvordan kan du forberede deg?

Selv om testen er enkel, krever den et solid ordforråd og at du generelt behersker uttale og grammatikk både på norsk og på tolkespråket. For å forberede deg til testen bør du jobbe aktivt med språket. Du kan utvide ordforrådet ditt for eksempel ved å lese aviser og nettsider på norsk og på tolkespråket ditt. Du bør holde deg oppdatert på ord og begreper, spesielt innen offentlig sektor og organisering av samfunnet, som for eksempel helse og sosial, utdanning, rettsvesen og arbeidsliv.

Du kan øve på å gjengi sekvenser ved å la en annen lese opp en tekst for deg setning for setning og gjengi setningene på det andre språket fortløpende. Du kan også bruke radio- eller tv-sendinger som du strømmer fra nett og setter på pause mens du gjengir på det andre språket, setning for setning. Det er ikke så viktig hva slags opptak eller tekst du bruker, men at du får øvd deg.

Regionalt tilbud

Tospråktesten holdes i Oslo, i lokalene til Høgskolen i Oslo og Akershus. Kandidater vil også få tilbud om å gjennomføre Tospråktesten andre steder i landet, avhengig av antall kandidater i hver region. Da møter du fram i et videokonferanserom og gjennomfører prøven på skjerm, mens prøvenemnda sitter i Oslo. I noen tilfeller kan prøven også gjennomføres på telefon. Du kan ikke velge prøveform selv. Hvis du får tilbud om prøve, må du ta prøven på det stedet du har fått tilbudet.

Framtidig testing

Vi vil tilby Tospråktesten tre ganger i året. I 2017 planlegger vi testing i mai, september og desember. Med tre testrunder i året skal Tospråktesten bli et fleksibelt, stabilt og tilgjengelig verktøy for offentlige myndigheter, tolker og andre aktører på feltet. Testingen skal møte samfunnets tolkebehov, og de prioriterte språkene fastsettes hver gang i nært samarbeid med IMDi og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved HiOA. 

Aktuelle språk for høsten 2017 :

 • arabisk
 • bengali
 • chin
 • engelsk
 • karen
 • oromo
 • panjabi
 • tagalog
 • tigre
 • tigrinja
 • urdu

Denne listen er foreløpig og ikke fullstendig. Hvilke språk som tilbys, vil alltid bli kunngjort cirka to måneder før prøvene skal holdes. I mellomtida er det mulig å registrere din interesse for å ta Tospråktesten. Dette er ikke er en påmelding, kun en kartlegging. Hvis du fyller ut dette skjemaet, kan vi sende e-post når vi planlegger testen i ditt tolkespråk.

Les mer om testing, Nasjonalt tolkeregister, tolkeutdanning og statsautorisasjon på Tolkeportalen.

Tidligere testing

Fram til 1.1.2017 hadde IMDi ansvaret for den skriftlige ToSPoT-testen. I pilotprosjektet våren 2016 deltok et utvalg kandidater med tolkespråkene polsk, somali og tyrkisk. I tillegg fikk et utvalg kandidater i arabisk tilbud om den nye, muntlige Tospråktesten høsten 2016. 

Les mer om ToSPoT (Tolkeportalen.no)

Publisert: Oppdatert:

Kontaktinformasjon

Send e-post til:
tospraktesten@hioa.no

Rådgiver Maria Wattne
Tlf. +47 67 23 75 94

Rådgiver Kirsti Thorsen
Tlf. +47 67 23 75 95

Rådgiver Karine Grinde
Tlf. +47 67 23 76 72