HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Tospråktesten

Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. OsloMet tilbyr testing tre ganger i året i mange språk over hele Norge.

Neste testrunde blir i mars 2019 (uke 10 til 13). 

Søknadsfrist: 15. januar 2019.

Tospråktesten i mars 2019

 • arabisk (søkere bosatt utenfor Oslo og Akershus vil bli prioritert)
 • bengali
 • georgisk
 • gresk
 • islandsk
 • italiensk
 • kantonesisk
 • kinyarwanda
 • makedonsk
 • rumensk
 • samiske språk
 • somali
 • swahili
 • tagalog
 • tibetansk
 • ukrainsk
 • urdu

Vi tar forbehold om at det kommer inn nok søknader på de ulike språkene.

Står ikke språket ditt på lista? Registrer deg på Tospråktesten - Min side. Da kontakter vi deg når det blir tilbud om test i ditt tolkespråk.

Framtidig testing

Vi planlegger å teste disse språkene i juni 2019: 

 • amharisk
 • chin
 • nepali
 • oromo
 • pashto
 • samiske språk
 • tyrkisk

Hva er Tospråktesten?

Les mer

Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker.

Hva blir testet?

Tospråktesten er en muntlig prøve i norsk og et tolkespråk, og krever gode ferdigheter i begge språkene. Vi tester den muntlige uttrykksevnen din, og evnen til å forstå og gjengi fra det ene språket til det andre. Ordforråd, uttale, grammatikk og språkføring blir også vurdert.

Når?

Tospråktesten holdes tre ganger i året og skal møte samfunnets tolkebehov. Hvilke språk det blir prøve i, blir bestemt i samarbeid mellom OsloMet og IMDi. 

Og så da?

Kandidater som får tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, får tilbud om å delta på innføringskurset  Tolkens ansvarsområde (TAO). Tilfredsstillende resultat og gjennomført kurs gir oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori 5.

Også en opptaksprøve

Tospråktesten er samkjørt med opptaksprøven til OsloMet-studiet Tolking i offentlig sektor, både til  grunnemnet og til  bachelorutdanningen.

Hvordan foregår prøven?

Les mer

Hva skjer?

Prøven er muntlig, og du møter en prøveleder, norsksensor og tolkespråksensor i prøvelokalet. Først vil sensor først framføre en tekst på norsk, sekvens for sekvens, og du skal gjengi den fortløpende på tolkespråket. Deretter framfører den andre sensoren en tekst på tolkespråket, og du skal gjengi den til norsk. Begge tekstene har til sammen 13 sekvenser, og du skal gjengi dem én etter én. Tekstene handler om allmenne temaer innenfor samfunn og helse.

Hvor lang tid tar det?

Prøven tar ca. 30 minutter. Du har ikke lov til å notere eller bruke noen form for hjelpemidler. 

Greide jeg det?

Prøven bedømmes med "Tilfredsstillende" og "Ikke tilfredsstillende", og resultatet er klart noen uker etter prøven. Du får sms når resultatet ligger klart på " Min side - Tospråktesten".

Hvordan forberede seg?

Les mer

Se filmen!

Filmen om Tospråktesten forklarer det meste om prøven.

Hva kan jeg konkret gjøre?

Du bør jobbe aktivt med språket for å utvide ordforrådet ditt, for eksempel ved å lese aviser og nettsider på norsk og på tolkespråket. Du bør holde deg oppdatert på ord og begreper, spesielt på områdene helse, sosialforvaltning, utdanning, rettsvesen og arbeidsliv.

Bruk en venn

Du kan øve deg ved å la en partner lese opp en tekst for deg setning for setning, mens du gjengir setningene på det andre språket. 

Benytt tilgjengelige medier

Du kan bruke programmer fra radio, TV eller klipp fra YouTube som du strømmer og setter på pause mens du gjengir på det andre språket, setning for setning. Det er ikke så viktig hva slags type program du henter materialet fra, men at du får øvd deg.

Tospråktesten utenfor Oslo

Les mer

Kan jeg ta testen utenfor Oslo?

Ja, i tillegg til i Oslo kan vi tilby testen i Bergen, Bodø, Kristiansand, Stavanger, Trondheim eller Tromsø, avhengig av etterspørsel. Hvis du får tilbud om å ta testen et annet sted enn i Oslo, møter du fram i et videokonferanserom og gjennomfører prøven på skjerm.

Hvis du får tilbud om prøve, må du ta prøven på det stedet du har fått tilbudet.

Krav til deg

Les mer

Norsk?

Du må kunne dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse –   nivå B2 i Europarådets skala.

Pris? 

Du må betale en egenandel på 500 kroner for å gå opp til prøven.

Hvordan dokumentere norsk?

Les mer

Du må dokumentere norskkunnskaper på én av disse måtene:

 • Vitnemål fra norsk- eller nordiskspråklig grunnskole samt bekreftelse fra skolene på at du har gått alle årene (9 eller 10 år) der.
 • Vitnemål/kompetansebevis fra norsk videregående skole som viser bestått eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer).
 • Testbevis fra Norsk språktest for Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten), med minimum karakteren "Bestått" (etter 2009).
 • Testbevis fra Norsk språktest for Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten), bestått med minst 450 poeng (før 2009).
 • Prøvebevis fra Kompetanse Norge/Vox med resultatet B2 på alle de fire delprøvene til Norskprøven for voksne innvandrere.
 • Karakterutskrift fra høgskole eller universitet for bestått eksamen trinn 3 i norsk for utenlandske studenter.
 • Karakterutskrift fra høgskole eller universitet for bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter (årsstudium i norsk).
 • Kompetansebevis for bestått treårig videregående utdanning fra et av de andre nordiske landene (Sverige, Finland, Danmark, Island) som fyller språkkravet til generell studiekompetanse.
 • Norsk bevilling som statsautorisert tolk.
 • Vitnemål eller bevilling som viser bestått autorisasjonsprøve i oversettelse (tidligere translatøreksamen) til eller fra norsk.

Hvis det står på vitnemålet at begge sider skal tas med i kopien, må du levere begge sider.

Dokumentasjonen sendes inn som en del av søknadsprosessen.

Les mer om krav til norsk på nettsidene til Samordna opptak

Fyller du ikke noen av kravene?

Da må du dokumentere norskkunnskapene dine ved å melde deg opp til Test i norsk - høyere nivå (Folkeuniversitetet) eller Norskprøve (Kompetanse Norge). 

Tidligere testing

Les mer

Språk som er testet til nå:

2018

 • aserbajdsjansk
 • engelsk
 • hindi
 • kinesisk (mandarin)
 • nordkurdisk
 • oromo
 • persisk
 • russisk
 • tamil
 • thai 
 • tigré
 • tigrinja
 • vietnamesisk

2017

 • arabisk
 • bengali
 • makedonsk
 • panjabi
 • persisk
 • portugisisk
 • somali
 • sorani
 • spansk
 • tigrinja
 • vietnamesisk

2016

 • arabisk
 • polsk
 • somali
 • tyrkisk
Publisert: Oppdatert: