HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kurs i tolkens ansvarsområde (TAO)

Kurs i tolkens ansvarsområde (TAO) er et innføringskurs i tolkeetikk og tolketeknikk. Kurset gir en grunnleggende innføring i tolkens funksjon og ansvarsområde, og går over tre dager.

Opptakskrav til kurset er tilfredsstillende resultat på Tospråktesten. Tilfredsstillende resultat på prøven og gjennomført kurs kvalifiserer for oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategori 5.

TAO-kurset består av forelesninger, dialogforelesninger, diskusjoner og rollespill. Det tar for seg ulike situasjoner en tolk vil befinne seg i, og gir mulighet til å reflektere rundt det ansvaret en tolk påtar seg. Kurset har vanligvis mellom 15 og 20 deltakere med ulike tolkespråk.

Målgruppen for kurset er personer som ønsker å kvalifisere seg til oppføring i Nasjonalt tolkeregister, men som ennå ikke har formelle tolkefaglige kvalifikasjoner som tolkeutdanning eller statsautorisasjon. Tospråktesten og TAO tilbys hvert år i språk som er prioritert på bakgrunn av samfunnets tolkebehov. Bare personer som har tatt Tospråktesten og oppnådd tilfredsstillende resultat, får tilbud om TAO-kurs. Kurset er gratis, og arrangeres ved OsloMet.

Våren 2018 ble det holdt tre TAO-kurs (april og juni). Neste TAO-kurs blir arrangert i desember 2018. Personer som kvalifiserer til kurset, vil bli invitert. Det er ikke åpen påmelding til kursene.

Les mer om Nasjonalt tolkeregister på Tolkeportalen.

Knut Vik Jahnsen Publisert: Oppdatert: