HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Endringar i forskrifter

Kunnskapsdepartementet har fastsett endringar i forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskrifta). M.a. er det gjort endringar i § 2-1 om krav til arbeidserfaring for søkjarar som er 23 år og skal vurderast etter den såkalla 23/5-regelen for generell studiekompetanse (gsk). Endringane skal gjelde f.o.m. opptak til studieåret 2013–2014. Les meir i rundskriv F-01-13.