HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Spørsmål og svar om OsloMet og universitetsstatus

Januar var en innholdsrik måned for oss. HiOA har blitt et universitet, og vi heter nå OsloMet.

Oversikt

 1. Er vi nå et universitet?
 2. Er jeg fortsatt deres alumn?
 3. Hva skal jeg skrive på CVen og på min LinkedIn-profil?
 4. Kan jeg få utstedt karakterutskrift eller vitnemål med navnetrekket til det nye universitetet?
 5. Hvorfor skal vi egentlig bli universitet?
 6. Hva heter vi nå og hvorfor dette navnet?
 7. Blir det noen endringer i utdanningene?
 8. Kan jeg få t-skjorte, kaffekrus eller annet stæsj å ha på min arbeidsplass?

Du som er alumn , eller tidligere student, er en viktig ambassadør for institusjonen vår. Her har vi samlet noen spørsmål og svar som vi håper vil gi deg bedre innblikk i hva dette betyr for deg – og hvilke fordeler endringen kan gi deg.

Vi oppfordrer deg til å endre din utdanningsinstitusjon til OsloMet på LinkedIn, slik at du kommer med i alumniportalen vår der. Da kan du lettere holde kontakt med andre du studerte med, knytte nye kontakter, samt få informasjon om kommende alumniarrangementer og andre oppdateringer fra OsloMet i newsfeeden din.

Meld deg inn i vår alumnidatabase her. Sisteårsstudenter er også velkommen til å melde seg inn.

Fortsatt student? Vi har samlet spørsmål og svar som berører din situasjon.

1. Er vi nå et universitet?

Ja, vi er nå blitt universitetet OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet – Oslo Metropolitan University på engelsk). Den formelle endringen trådte i kraft idet avgjørelsen ble tatt av Kongen i Statsråd 12. januar. Vi er ikke lenger en høgskole, og vi heter ikke lenger HiOA.  

Samtidig er vi nå i en overgangsperiode fordi vårt gamle navn Høgskolen i Oslo og Akershus fortsatt benyttes mange steder, både digitalt og fysisk. På nettsider og i e-postadresser, i eksterne databaser og systemer, samt i skilt og trykket materiell benevnes institusjonen ved sitt gamle navn.

2. Er jeg fortsatt deres alumn?

Uansett om institusjonen du studerte ved het HiOA, HiO, HiAk, Oslo ingeniørhøgskole, Ullevål sykepleierhøgskole eller en av de mange andre profesjonshøgskoler som etter hvert ble innlemmet i HiO og HiAk, er du alumn fra OsloMet. Du har akkurat samme tilgang til alumnigruppene og arrangementene vi tilbyr gjennom vårt alumninettverk, enten du gikk ut fra HiAk i 1995 eller ble ferdig ved OsloMet nå til våren.

3. Hva skal jeg skrive på CVen og på min LinkedIn-profil?

Vi anbefaler at du bruker det nye navnet vårt. Men hvordan du velger å referere til din tidligere utdanningsinstitusjon er helt opp til deg. Noen har byttet ut Høgskolen i Oslo og Akershus med OsloMet – storbyuniversitetet på CVen sin allerede. Andre lar det gamle navnet stå. Andre igjen vil foretrekke å bytte ut navnet, samtidig som de har med det gamle navnet (HiOA) i parentes.

3. Kan jeg få utstedt karakterutskrift eller vitnemål med navnetrekket til det nye universitetet?

Vårens avgangsstudenter får et vitnemål fra det nye universitetet. Vi vil dessverre ikke kunne utstede karakterskrift og vitnemål med det nye navnetrekket til deg som allerede er alumn.

4. Hvorfor skal vi egentlig bli universitet? Er ikke det godt nok å være høgskole?  

Vi tror at det å være alumn fra det som i dag er et universitet vil være positivt for deg på flere måter:

 • Å bli et universitet er et kvalitetsstempel, og ikke minst siden kravene for å bli universitet er nylig blitt betydelig strengere enn de var. Det at vi har oppnådd universitetsstatus er både en faglig anerkjennelse og et verktøy for å øke kvaliteten i utdanning og forskning. Arbeidsgivere har fra før av et godt inntrykk av kandidatene vi leverer. Vi tror at universitetsstatus vil styrke vårt rykte blant arbeidsgivere ytterligere.
 • Universitetsstatus gjør oss mer konkurransedyktige og attraktive for internasjonalt samarbeid, og når vi skal rekruttere studenter og ansatte. For deg som jobber utenfor Norge eller har planer om å gjøre det, er det en fordel å kunne vise til en grad fra et universitet. Høgskole ( university college på engelsk) er rett og slett lite kjent utenfor et håndfull land.
 • Universitetsstatusen gir oss også muligheten til å bestemme over egne studier, slik at vi raskere kan respondere på samfunnets og arbeidslivets behov og utvikle studier som svarer på disse behovene. For at studentene våre skal oppleve undervisningen som god og relevant, og at de skal være ettertraktet når de går ut i arbeidslivet, må vi hele tiden utvikle utdanningene våre.

Når det er sagt, er OsloMet i stor grad den samme institusjon som før. OsloMet fortsetter i det samme sporet som HiOA med å utvikle kunnskap samfunnet og yrkesutøvere trenger. Vi er et mangfoldig, urbant og arbeidslivsrettet universitet med klart tyngdepunkt i profesjonsutdanninger. Dette gjør oss rustet til å være et universitet for fremtiden.

5. Hva heter vi nå og hvorfor det navnet?

Vi heter OsloMet – storbyuniversitetet. På engelsk heter vi OsloMet – Oslo Metropolitan University. Kortformen for navnet vårt er OsloMet, både på norsk og på engelsk.

Det ble hentet inn et grundig kunnskapsgrunnlag og gjort kvalitetssikring av navneforslagene, samt gjennomført bred testing hos både eksterne og interne målgrupper.

Basert på resultatene etter testingen ble tre navneforslag diskutert i HiOA-styret i juni 2016, og navnet OsloMet ble besluttet i styremøtet i desember 2017, og til slutt godkjent av Kunnskapsdepartementet og vedtatt i Statsråd i januar 2018.

Hva kommer OsloMet av? Begrepet «metropolitan» brukes ofte i byer med to universiteter, og særlig på institusjoner som skal svare på behovene til storbysamfunnet og regionen rundt og som er tett knyttet til arbeidslivet. Denne betydningen harmonerer godt med vår profil.

Selv om vi vet at navnevalget har skapt mye diskusjon, mener vi at et spenstig navn kan rette oppmerksomhet mot det viktige innholdet universitetet vårt leverer.

6. Blir det noen endringer i utdanningene – skal fag legges ned eller opprettes fordi vi er universitet?

Nei, det er ingen endringer av studieporteføljen som kommer som en følge av universitetsstatusen. Vi utvikler studieporteføljen vår hele tiden, og dette utviklingsarbeidet har vi drevet og vil vi drive videre, uavhengig av hva slags institusjonell status vi har.

Tidligere har vi måttet søke NOKUT og Kunnskapsdepartementet om enkelte av de nye programmene vi ønsket oss, mens vi selv nå har mulighet til å bestemme alle endringer i studieporteføljen selv.

7. Så stas med universitet! Kan jeg få t-skjorte, kaffekrus eller annet stæsj å ha på min arbeidsplass?

Det kan du!   Ny logo og visuell identitet blir ferdig i begynnelsen av april. Når logoen er på plass, vil vi begynne å produsere nye profileringsartikler. Du som har studert hos oss er en viktig ambassadør for institusjonen, og kan hjelpe oss med å fronte det nye universitetet der du jobber.

Vil du at vi skal holde av en t-skjorte, kaffekrus eller vannflaske til deg når de er bestilt? Meld deg inn i vår alumnidatabase og vi lover å holde av litt stæsj til deg.

Jeffrey Allan Lugowe Publisert: Oppdatert: