meny
søk
English
Arkiv- og dokumentbehandling

Arkivvitenskap

Bachelorstudiet gir kompetanse i å danne, ordne og oppbevare arkiv i privat og offentlig virksomhet, med vekt på digitale arkiv.

Om studiet

Bachelorstudiet gir deg teoretisk innsikt i hvorfor og hvordan arkiver blir skapt, organisert, bevart og brukt i privat og offentlig virksomhet. Det gir deg også tekniske ferdigheter i digital arkivdanning og bruk av elektroniske arkivsystemer.

Les mer om innhold og organisering.

Du får kunnskap om hva arkivene betyr for enkeltmennesker, organisasjoner, virksomheter og samfunnet, og om regelverket for offentlighet og innsyn. Du lærer hvordan arkivfunksjonen i virksomheter og organisasjoner kan planlegges og administreres på en forsvarlig og effektiv måte.

Studiet er samlingsbasert , og vil ha åtte samlinger per semester.

Det er ikke obligatorisk undervisning, men sentrale deler av pensum gjennomgås i undervisningen. Det kan være obligatorisk tilstedeværelse i forbindelse med løsning av arbeidskrav.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 48,8
Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Søk med studiekode

215 085

Studiets innhold og oppbygging

Studiet består av 11 obligatoriske arkivfaglige emner. Nærmere informasjon om innholdet i de enkelte emner framgår av emnebeskrivelsene.

Studieprogrammets 6. semester inneholder et valgfritt emne på 15 studiepoeng. En kan velge mellom valgemner fra tredje studieår ved bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap, eller emner innenfor andre arkivrelevante studier.

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i arkivvitenskap August 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 16 Semesteravgift: 820 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: SAM-infosenter

Jobbmuligheter

Velger du å studere til arkivar, blir du kvalifisert til å jobbe innenfor arkivtjenesten i offentlig forvaltning og private virksomheter, og i offentlige og private arkivinstitusjoner.

Les mer om jobbmuligheter

Det stilles stadig strengere krav til arkivvirksomheten i offentlige og private virksomheter, og det er stort behov for fagutdannede arkivarer med teoretiske og metodiske kunnskaper og tekniske ferdigheter innenfor faget.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
Trine Nesland portrett foran bokhylle
Publisert: Oppdatert: