HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Arkiv- og dokumentbehandling

Arkivvitenskap

I en omskiftelig verden er behovet for pålitelig informasjon større enn noen gang. Bachelorstudiet i arkivvitenskap gir etterspurt kompetanse i å danne og oppbevare arkiv av alle slag, med vekt på digitale arkiv.

Om studiet

Bachelorstudiet gir deg teoretisk, metodisk og teknisk innsikt i hvorfor og hvordan arkiver blir skapt, organisert, bevart og brukt i private og offentlige organisasjoner.

Les mer om innhold og organisering.

Du får kunnskap om hva arkivene betyr for enkeltmennesker, organisasjoner, virksomheter og samfunnet, og om regelverket for offentlighet og innsyn. Du lærer hvordan dokumentasjon i virksomheter og organisasjoner kan planlegges og administreres på en forsvarlig og effektiv måte. Studiet gir deg også tekniske ferdigheter i digital arkivdanning og elektroniske arkivsystemer.

Fordi dokumentasjon i dag skapes i mange ulike systemer og formater, er det stort behov for teoretiske og metodologiske kunnskaper i dagens samfunn.

Det er ikke obligatorisk undervisning, men sentrale temaer gjennomgås i undervisningen. Det kan være obligatorisk tilstedeværelse i forbindelse med løsning av arbeidskrav. Undervisningen er samlingsbasert i studieåret 2018-2019, men Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsvitenskap vurderer å legge om til ukesbasert undervisning.

 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 45,7
Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Søk med studiekode

215 085

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i arkivvitenskap August 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 32 Semesteravgift: 820 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: SAM-infosenter

Jobbmuligheter

Velger du å studere til arkivar, blir du kvalifisert til å jobbe innenfor arkivtjenesten i offentlig forvaltning og private virksomheter, og i offentlige og private arkivinstitusjoner.

Les mer om jobbmuligheter

Det stilles stadig strengere krav til arkivvirksomheten i offentlige og private virksomheter, og det er stort behov for fagutdannede arkivarer med teoretiske og metodiske kunnskaper og tekniske ferdigheter innenfor faget.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
Trine Nesland portrett foran bokhylle
Publisert: Oppdatert: