HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Barnevern

Barnevern

Barnevernspedagoger jobber med utsatte barn og unge og deres familier innenfor kommunalt, statlig og privat barnevern.

Om studiet

I arbeidet som barnevernspedagog må du ha kunnskap om hvilken støtte utsatte barn og unge trenger for å unngå å komme inn i negative spor og for å komme ut av uheldige livssituasjoner. Kunnskap fra ulike faglige perspektiv om hva som fremmer barn og unges oppvekst og utvikling, er viktig i arbeidet.

Bachelorstudiet i barnevern har en heltids- og en deltidsvariant. De to variantene har ulike opptakskrav og hvert sitt opptak. Etter endt utdanning får du profesjonstittelen barnevernspedagog.

Les mer om innhold og organisering.

Deltidsstudiet

Deltidsstudiet går over fire år og de tre første årene følges på deltid. Det fjerde året er et heltidsstudium. Studiet er samlingsbasert med to samlinger per semester. Hver samling varer normalt to uker. All undervisning i deltidsdelen av studiet (de tre første årene) er obligatorisk. Det kreves 80% tilstedeværelse for ikke å miste eksamensretten i de enkelte emnene.

Heltidsstudiet

Heltidsstudiet har undervisning hver uke i semesteret. Mye av undervisningen er obligatorisk. Det gjelder aktivitetsfag, praksisperioder, kommunikasjonsseminar, verksted i fordypning, seminar om vold og seksuelle overgrep og prosjektundervisning. I programplanen for barnevern finner du detaljer om de enkelte emnene. Det kreves 80 prosent tilstedeværelse for ikke å miste eksamensretten i de enkelte emnene.

Studiet består derfor både av samfunnsfag, juss, psykologiske og pedagogiske emner, i tillegg til sosialpedagogisk teori og praksis.

Sosialpedagogikk inneholder obligatoriske aktivitetsfag i musikk, forming og drama. Valgfag som for eksempel musikk, klatring, foto og billedanalyse bidrar til å lære studentene å bruke kreative innfallsvinkler og ulike aktiviteter i arbeidet. Som en del av studiet kan studentene gjennom prosjektet Nattergalen være mentorer for barn med minoritetsbakgrunn, og følge dem gjennom et skoleår.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 51,3 (deltid 43,8).
Kvote for førstegangsvitnemål: 44,3 (deltid har ikke kvote for førstegangsvitnemål).

Opptakskrav

Heltid: Generell studiekompetanse / realkompetanse.
Deltid: Generell studiekompetanse / realkompetanse og spesielle opptakskrav to års relevant yrkespraksis eller 50 prosent relevant arbeidstilknytning i studietida.

Skjema for dokumentasjon av det spesielle opptakskravet.

Søk med studiekode

215 070 (heltid)
215 071 (deltid)

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i barnevern August 180 3 år, heltid (4 år, deltid) Pilestredet, Oslo Norsk 90 (55 på deltidsstudiet) Semesteravgift: 820 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: SAM-infosenter

Jobbmuligheter

Velger du å studere barnevern, kan du arbeide innenfor barnevern, psykiatri, rusarbeid, utdanning og kultur. Du kan studere på heltid eller deltid.

Les mer om jobbmuligheter

Barnevernspedagoger har en utfordrende, interessant og betydningsfull jobb. Det stilles store krav til faglige og personlige egenskaper. De arbeider både direkte med barn og unge som har det vanskelig, og sammen med andre fagfolk og faggrupper.

Bachelorgraden kvalifiserer deg til å bli saksbehandler i barnevernet, miljøarbeider/terapeut i barne- og ungdomsinstitusjoner, og tilsvarende i barne- og ungdomspsykiatrien. Barnevernspedagoger arbeider også innenfor familiearbeid, forebyggende arbeid med barn og unge i barnehage, skole, fritidsmiljø, og med tiltak særlig rettet mot barn som lever under omsorgssvikt.

Lukk
Hakan Bagci holder et barn utendørs
Publisert: Oppdatert: