HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BIBPRAK1 Praksis 1. år

Innhold

Emnet gir studentene en introduksjon til ulike arbeidsoppgaver i et bibliotek. Studentene vil bli presentert for enkle operasjoner i biblioteksystemet ORIA. Studentene vil òg bli kjent med HiOAs læringssenters fysiske og digitale samlinger, og få opplæring i informasjonssøking.

Emnet består av praksisforberedende undervisning og en fem ukers praksisperiode som avsluttes med et praksisseminar.

Den praksisforberedende undervisningen består av forelesninger og praktiske øvelser, samt en tre timers minipraksis internt ved høgskolens læringssenter og bibliotek.

Praksisperioden på fem uker er lagt til begynnelsen av 2. semester første studieår. Etter endt praksisperiode skal studentene skrive en praksisrapport som skal godkjennes av faglærer.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten 

 • har innsikt i hva som utgjør kjernen i bibliotekets skrankearbeid
 • har innsikt i hvordan biblioteksystemer fungerer 
 • har grunnleggende innsikt i fysiske og digitale samlinger
 • har grunnleggende kunnskap om rapportskriving
 • har grunnleggende innsikt i etiske problemstillinger knyttet til bibliotekets møte med brukerne  

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan gjennomføre enkle operasjoner i et biblioteksystem 
 • kan utføre enkle informasjonssøk i ulike kilder
 • kan, med utgangspunkt i praksisperioden, reflektere over virksomheten i et bibliotek

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, øvinger og praktisk arbeid.  

Arbeidskrav

 1. en tre timers intern minipraksis
 2. en fem ukers praksisperiode
 3. en prosjektrapport på fem til seks sider
 4. et praksisseminar etter endt praksisperiode

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å få 1. studieår godkjent. 

Praksis

Studenten skal registrere ønsker om praksissted innen en gitt frist til studieadministrasjonen.

Om emnet

Practical training first year Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap 0 stp. Høst og vår Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: