HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Realkompetanse bibliotek og informasjonsvitenskap

Søkere uten generell studiekompetanse kan på bakgrunn av realkompetanse søke opptak til studier i bibliotek og informasjonsvitenskap. Under beskrives både generelle krav og studiespesifikke krav. Søkere som oppfyller disse kravene konkurrerer om plass med øvrige kvalifiserte søkere.

Studiespesifikke krav

 • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis innen arkiv, bibliotek, media, museum, kommunikasjon eller erfaring fra informasjonsvirksomhet eller tilsvarende.
 • Kunnskaper i matematikk på nivå med 3 uketimer / 84 årstimer yrkesrettet matematikk eller tilsvarende.

Informasjon om opplasting av dokumentasjon

Generelle krav til realkompetanse ved Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Søkere må være  25 år eller eldre i søknadsåret.
 • Søkere kan ikke ha generell studiekompetanse.
 • Søkere må ha minimum  5 års relevant fulltids yrkespraksis , deltid kan regnes om til heltid. Inntil 2 av disse 5 årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende.
 • Søkerne må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet. Dette skal dokumenteres med minimum faget norsk (112 årstimer) og engelsk (140 årstimer) fra yrkesfaglige studieretninger i videregående skole eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre.
  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning. Unntak kan gjøres
  •  dersom undervisningen i sin helhet foregår på engelsk, eller
  • for søkere med 3-årig videregående opplæring fra Norge eller et annet nordisk land.

Retningslinjer for opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Informasjon om opplasting av dokumentasjon

For å være kvalifisert for opptak må du laste opp følgende dokumentasjon:

 • Kompetansebevis/vitnemål med faget Norsk fra videregående skole VG1 og VG2 (112 årstimer) fra Kunnskapsløftet eller GK og VK1 (fire uketimer) fra Reform 94 eller tilsvarende.
 • Kompetansebevis/vitnemål med faget Engelsk fra videregående skole (140 årstimer) fra Kunnskapsløftet / (fire uketimer) fra Reform 94 eller tilsvarende.
 • Kompetansebevis/vitnemål med faget Matematikk fra videregående skole (84 årstimer) fra Kunnskapsløftet / (tre uketimer) fra Reform 94 eller tilsvarende.
 • Ev. kompetansebevis/vitnemål med relevant videregående utdanning.

Dersom du har et elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), trenger du ikke å laste det opp.

Arbeidsattester som dokumenterer minimum 5 års relevant arbeid. Arbeidsattester må inneholde følgende informasjon:

 • Dato for når du begynte i jobben og når du sluttet, eventuelt om du fortsatt jobber der.
 • Stillingens omfang. Om du har jobbet heltid eller deltid, oppgitt i timer eller stillingsprosent.
 • Beskrivelse av arbeidet du har utført.
 • Attesten / -ene må være datert, signert og stemplet av arbeidsgiver/leder.
 • Motivasjonsbrev. Dette er valgfritt, men motivasjonsbrevet vil bli brukt i den endelige vurderingen av søknaden din. I motivasjonsbrevet bør du redegjøre for din motivasjonen for å søke studiet/-ene du har søkt opptak til. Du bør også begrunne hvorfor du mener du har teoretiske og praktiske forutsetninger for å gjennomføre studiet/-ene.

Dersom du har annet dokumentasjon du mener er relevant for opptaket, må du laste det opp.

Dokumentasjon som ikke er relevant for opptaket skal ikke lastes opp, dette er for eksempel vitnemål fra grunnskolen, kursbevis for kurs av kortere varighet enn seks måneder.

Publisert: Oppdatert: