HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Husøkonomi og serviceledelse

Facility Management

Vil du arbeide med ledelse og utvikling av mennesker, tjenester og eiendom? Er du en person som får ting til å skje? Ønsker du en økonomi- og ledelsesutdanning som gir deg mange muligheter på arbeidsmarkedet, og som kan gi deg en internasjonal karriere? Da er Facility Management utdanningen for deg.

Om studiet

Fra høsten 2018 gjøres Facility Management om til en profil under bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Du søker opptak til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon og velger senere hvilken profil du vil spesialisere deg i. 

I Facility Management lærer du å drive økonomisk-, sosial- og miljømessig bærekraftig tjenesteyting og forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendom.

Profilen i Facility Management og serviceledelse gir mange karrieremuligheter i ledende stillinger i offentlige-, private- og ideelle virksomheter.

Les mer om innhold og organisering.

Profilen er utviklet i nært samarbeid med bransjeorganisasjonene og store arbeidsgivere i privat- og offentlig sektor. Studiet har praksisnær undervisning med blant annet studiebesøk og en rekke gjesteforelesere fra arbeidslivet.

Hele første- og deler av andre studieår er felles for alle studenter på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Velger du profilen i Facility Management og serviceledelse får du en introduksjon til Facility Management (FM), serviceledelse, bygninger og infrastruktur i andre studieår. I tredje studieår lærer du blant annet om ledelse av mennesker, utvikling av gode og lønnsomme tjenester, eiendomsutvikling og eiendomsøkonomi, anskaffelser, forhandlinger og kontraktsledelse. Du lærer også om formåls-, kostnadseffektiv og forsvarlig drift, blant annet gjennom innovativ bruk av teknologi. Tredje studieår omfatter også et valgfritt emne, og en bacheloroppgave der du kan fordype deg i et tema du er spesielt interessert i. Faglig sterke studenter kan bli involvert i lærernes forskningsprosjekter. En god bacheloroppgave er ofte en god jobbsøknad.

Bachelorstudiet kvalifiserer for opptak til masterstudier i økonomi og administrasjon, blant andre HiOAs masterstudium i økonomi og administrasjon som gir rett til tittelen siviløkonom. Det er også mulig å gå videre på NTNUs masterstudium i Eiendomsutvikling og forvaltning, NMBUs masterstudium i Eiendomsutvikling, og en rekke andre masterprogrammer i inn- og utland.

Studiet er et heltidsstudium med undervisning flere dager per uke.

Studiet har godt læringsmiljø og et etablert studentassistentprogram. Om du ikke har matematikkunnskaper tilsvarende R1/(S1+S2), bør du følge forkurset i første semester.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 50
Kvote for førstegangsvitnemål: 43,3

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Undervisningen i matematikk bygger på RI/SI eller tilsvarende. Studenter som ikke har tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk tilbys et forkurs. Forkurset går parallelt med den øvrige undervisningen de tre første ukene i første semester.

NB! Du søker opptak til bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon og velger senere profil.

Søk med studiekode

215 369

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, profil: facility management og serviceledelse 14. august 2018 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 55

Semesteravgift (student.hioa.no)

Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Knut Boge
Administrativ: SAM-infosenter

Jobbmuligheter

Med bachelor i økonomi og administrasjon, med profilen Facility Management og serviceledelse, har du gode muligheter til å få spennende lederstillinger i privat-, offentlig- og ideell sektor.

Les mer om jobbmuligheter

De siste tiårene har Facility Management og eiendom vært vekstbransjer både innen- og utenfor Norges grenser.

I dag har Norge vel 400 millioner kvadratmeter bygningsmasse. Denne bygningsmassen har en mye større økonomisk verdi enn oljefondet, og må derfor forvaltes, driftes, vedlikeholdes og utvikles slik at verdien ivaretas. En tredjedel av bygningsmassen er private næringsbygg og offentlige formålsbygg. To tredjedeler er boliger. De som arbeider og bor i disse byggene har behov for mange ulike tjenester.

Utdanningen gir deg god virksomhets- og forretningsforståelse, slik at du kan gjøre en forskjell. Som nyutdannet bachelor med profil i Facility Management og serviceledelse er du allerede kvalifisert for flere typer lederstillinger, for eksempel kontraktsleder, avdelingsleder eller enhetsleder med personal- og økonomiansvar. Du kan også bli gründer og etablere din egen bedrift i en bransje i sterk vekst med mange muligheter.

I samarbeid med Norsk kommunalteknisk forening og Asker kommune har Høgskolen i Oslo og Akershus etablert et unikt Byggfadderprogram, der Facility Management studentene og studenter fra ingeniørutdanningene får følge et bygg gjennom hele studiet. Byggfadderprogrammet gir deg tverrprofesjonell samarbeidslæring, et faglig nettverk og verdifull erfaring og kunnskap om kommunalteknikk. Årlige karriere- og bransjedager gir deg også mulighet til nettverksbygging med potensielle arbeidsgivere.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar.

Lukk
Fem studenter utendørs med HiOA-bygget i Pilestredet 35 i bakgrunnen

Fem som studerer økonomi og bygger nettverk

Møt blant annet Facility
Management- studenten Skender.

Ti tips til studiesøkere

Usikker på hva du skal studere?

Publisert: Oppdatert: