HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Økonomi og administrasjon

Økonomi og administrasjon

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon gir deg en solid økonomisk og administrativ grunnutdanning og danner den viktige grunnmuren til en siviløkonomutdanning. Studerer du økonomi ved Handelshøyskolen ved HIOA får du et sterkt fagmiljø, stor valgfrihet og et aktivt studentmiljø.

Om studiet

Studieprogrammet utgjør de tre første årene av den femårige siviløkonomutdanningen. Enten du planlegger å bli siviløkonom om noen år, eller velger å gå direkte ut i yrkeslivet etter bachelorgrad, er det fint å vite at du blir kvalifisert til en rekke spennende stillinger innen administrasjon, økonomistyring, regnskap eller markedsføring. I tillegg er kompetansen et svært nyttig supplement til annen utdanning.

Sentrale fagområder i studiet er bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, strategi, markedsføring og ledelse. For å kunne gjennomføre grunnleggende analyser i bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi, får du kunnskaper i metodefagene matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode.

Les mer om innhold og organisering.

Det tredje året av studiet velger du profil der du kan velge mellom:

  • International Business
  • Bedriftsøkonomisk analyse
  • Strategi og ledelse
  • Facility Management (ny profil, mer informasjon kommer)
  • Samfunnsøkonomi (Profilen Samfunnsøkonomi er et samarbeid mellom HHS ved HIOA og Universitetet i Oslo.)
  • Regnskapsførerfag (ny profil, les mer på studiepresentasjonen til regnskap og revisjon)

Studiet er praktisk rettet, og har i mange fag gjesteforelesere fra næringslivet.

HHS har lang tradisjon med studentutveksling, og har avtaler med en rekke utdanningsinstitusjoner både i Europa, USA, Canada, Sør-Afrika, Australia og Kina. Dette gjør det mulig for våre studenter å få et spennende studieopphold i utlandet, med ett eller to semestre i sitt 3. år.

Om du ikke har kunnskaper tilsvarende matematikk R1/(S1+S2), bør du følge forkurset i første semester.

Studiet har et etablert og velfungerende studentassistentprogram.

Det er ikke lenger mulig å søke om overflytting fra et annet lærested. I stedet må man søke opptak på ordinær måte via Samordna opptak. Deretter har man mulighet til å søke innpassing av emner som man allerede har tatt.

Videre studier
Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 50,5
Kvote for førstegangsvitnemål: 44,6

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse 

Søk med studiekode

215 369

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 14. august 2018 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 245

Semesteravgift (student.hioa.no)

Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: SAM-infosenter

Jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer for stillinger knyttet til administrasjon, regnskap, budsjettarbeid, økonomisk analyse, finans, innkjøp, markedsføring og salg. Fagsammensetningen gir også et godt grunnlag for å arbeide med personalforvalting.

Les mer om jobbmuligheter

Bachelorgraden lar deg også arbeide innen bank, forsikring, revisjon, meglerhus, konsulentverksomhet, reiseliv, IT, industribedrifter og en rekke andre bransjer nasjonalt og internasjonalt. Både i offentlig sektor og i ideelle organisasjoner er det behov for personer med økonomisk-administrativ kompetanse. Mange går etter hvert inn i ledende stillinger.

Studentforeningen ved økonomi og administrasjon arrangerer hver høst karrieredager i samarbeid med næringslivet. Vil du studere videre, kvalifiserer studiet til opptak på HiOAs masterstudium i økonomi og administrasjon, som fører fram mot tittelen siviløkonom.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar.

Lukk
Portrett Marte Bore Tesaker

Siviløkonomen som analyserer og endrer businessen

Marte (26) ble konsulent i et av verdens største konsulentselskaper.

Studentene forteller

Ti tips til studiesøkere

Usikker på hva du skal studere?

Publisert: Oppdatert: