HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Sosialt arbeid

Sosialt arbeid

Sosionomer arbeider med mennesker som trenger hjelp og støtte i vanskelige livssituasjoner. Bachelorutdanningen skal gi grunnlag for å forebygge og løse sosiale problemer for familier og enkeltpersoner.

Om studiet

Bachelorstudium i sosialt arbeid er en heltidsutdanning over tre år. Etter endt studium får du profesjonstittelen sosionom. Studiet er delt opp i emner som bygger på hverandre. Undervisningen er variert og spenner fra forelesninger, feltprosjekt, og veiledet ferdighetstrening, til praksisstudier og prosjekt/kreativt semester, gruppearbeid og seminarer. I flere av emnene kreves minst 80 prosent tilstedeværelse.

Les mer om innhold og organisering.

Gjennom studiet vil du møte ulike vurderingsformer som eksamen under tilsyn, hjemmeeksamen, muntlig eksamen, individuelle og gruppebaserte skriftlige innleveringer og rapporter. I tillegg skal du skrive en bacheloroppgave.

Som student i sosialt arbeid har du mulighet til å gjennomføre praksis og prosjektarbeid/kreativt semester i utlandet. I programplanen for bachelor i sosialt arbeid finner du flere detaljer om de enkelte emnene.

Målet med studiet er at du skal utvikle nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å utøve sosialt arbeid. Du oppøver bevissthet om dine egne holdninger og forståelse, og kunnskap om de samfunnsforholdene sosialt arbeid skal fungere inn i.

Bachelorstudiet er delt inn i fem hovedemner: Samfunnsvitenskapelige, psykologiske og juridiske emner, samt forståelsesgrunnlaget og arbeidsmåtene i sosialt arbeid.
Høgskolen samarbeider tett med arbeidslivet om både undervisning og forskning. HiOAs storbyprofil berører temaer som etnisk tilhørighet, endrede familie- og bomønstre, rus- og voldsproblematikk og marginaliserte ungdomskulturer.

Som en del av studiet kan du gjennom prosjektet Nattergalen være mentor for barn med minoritetsbakgrunn, og følge dem gjennom et skoleår.

Sosialt arbeid er et yrkesrettet studium med mye praksis, enten i Norge eller i utlandet. Utdanningen forbereder og gir et godt grunnlag for utøving av yrket. Studiet har gjesteforelesere som til daglig arbeider innenfor det sosialfaglige området, og kontaktlærerne ved studiet har lang erfaring innenfor sosialt arbeid.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se sidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 52,9
Kvote for førstegangsvitnemål: 45

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Søk med studiekode

215 080

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i sosialt arbeid August 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 122 Semesteravgift: 820 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: SAM-infosenter

Jobbmuligheter

Velger du å studere sosialt arbeid, vil du kanskje finne din jobb innenfor kommunale sosialtjenester, som NAV eller i barnevernstjenesten.

Les mer om jobbmuligheter

Andre arbeider i barne- og ungdomspsykiatrien, utekontakten, kriminalomsorg, rusomsorg, voksenpsykiatri, på familievernkontor, i barnevernsinstitusjoner, eldreomsorg, på sykehus, i skolen, med flyktning- og innvandrerarbeid, miljøarbeidertjeneste for funksjonshemmede eller pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste.

Enkelte har administrative oppgaver i det offentlige, arbeider i frivillige organisasjoner eller innenfor personaladministrasjon. De fleste sosionomer jobber i offentlig sektor, men det finnes også mange i privat sektor og i internasjonalt sosialt arbeid.

H

Lukk

Ti tips til studiesøkere

Usikker på hva du skal studere?

Publisert: Oppdatert: