meny
søk
English
Studentliv illustrasjon

Journalistikk og eierskap

Emnet har fokus på den historiske utviklingen av økt eierskapskonsentrasjon. Sentralt er de globale utviklingstrekk der et fåtall konserner står fram som sterke aktører på et internasjonalt marked. Gjennom emnet ønskes det å stimulere til kritisk journalistikk og debatt om ulike sider ved eierskap over mediebedrifter i et globalt og nasjonalt perspektiv. Emnet tilbys som valgfritt emne på masterstudiet i journalistikk. Ledige plasser tilbys eksterne søkere.

Studieinnhold

Les om studieinnhold i eierskap og journalistikk

Det blir satt søkelys på hvordan et fåtall større konserner har fått kontroll over en stadig større del av mediemarkedet nasjonalt og internasjonalt. Sentrale spørsmål som tas opp er hvordan dette påvirker journalistikken i de enkelte land, sett i sammenheng med PR, nettjournalistikk og klassiske journalistiske idealer?

 

Studentene skal blant annet tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter, slik at de :

 

  • Har oversikt over utviklingstrekk i eierskapsforhold på det internasjonale og nasjonale plan.
  • Kan analysere hvilken betydning eierskapsforhold har for journalistikkens innhold med vekt på hvordan kommersialisering påvirker journalistikken.
  • Kan diskutere hvilken betydning eierskap har for journalistrollen og presseetikk.

Karrieremuligheter

Les om karrieremuligheter i eierskap og journalistikk

Emnet egner seg spesielt for studenter og journalister som er interessert i å fordype seg i tema knyttet til problemstillinger om eierskapets betydning for journalistikken.

Søknad og opptak

Søknadsfrist 01.08.2014
Opptakskrav

- Bachelorgrad eller tilsvarende med fordypning i journalistikk eller annen fordypning som er relevant til emnets tema.

- Søkere med ikke-nordisk videregående utdanning må dokumentere engelskkunnskaper jf. krav i  Forskrift om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Dokumentasjonen skal lastes opp i søknadsweb.

Journalistikk og eierskap
Fører til grad Frittstående enhet på masternivå når avlagt som Etter- og videreutdanning. Bestått emne gir ingen gradsoppnåelse. Studieopplegg


Studiepoeng: 10
Antall semestre: 1
Studiested: Pilestredet

Antall studenter pr kull: 15
Studiestart: uke 36 2014
Kostnader Semesteravgift: Pris kr 550,00

Kopiavgift: Pris kr 150,00

Studenter tatt opp til enkeltemnet Journalistikk og eierskap betaler semesteravgift og materiellavgift tilsvarende studenter på masterstudiet i journalistikk.

Kontakt

Faglig: Rune Ottosen
Administrativ: Kristin Alexandersen