HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
International Social Welfare and Health Policy

Arbeidsrett

Studiet omtales som Arbeidsrett og tariffrett. Denne videreutdanningen tar for seg rettigheter og plikter som gjelder i arbeidslivet, både mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og mellom arbeidslivets organisasjoner. Anvendelse av juridisk metode vektlegges.

Om studiet

Målgruppen for videreutdanningen er medlemmer/tillitsvalgte i fag- og interesseorganisasjonen Lederne og deres samarbeidende organisasjoner.

Du lærer om:

  • sentrale problemstillinger i den individuelle arbeidsretten som omfatter rettsregler om ansettelse, diskriminering, styringsrett, medbestemmelse, arbeidstid, ferie, krav til arbeidsmiljøet, oppsigelse og avskjed
  • den kollektive arbeidsretten (tariffrett) som omfatter organisasjonsrett, tariffavtalens virkning, rettstvister og interessetvister
Les mer om innhold og organisering.

Et mål for denne videreutdanningen er at du skal kunne identifisere et arbeidsrettslig problem, finne relevante kilder og løse praktiske rettsspørsmål ut ifra kildene.

Videreutdanningen gjennomføres som tre samlinger à to dager, og baseres på studentaktive læringsformer som oppgaveløsning, seminarundervisning, muntlig presentasjon og gruppearbeid. Se ellers emneplanen for mer informasjon om organisering og innhold.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. juni 2018.

Studieinformasjon

Fakta

Arbeidsrett Høst 2018 15 stp. Ett semester Pilestredet Norsk 30 Dekkes av Lederne.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Gerd Engelsrud

Administrativ: SAM-EVO@hioa.no

Ledernekull1_Arbeidsrett
Publisert: Oppdatert: