HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Veiledning av nyutdannede lærere, innpassingsmodul

Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen (for AAF)

Videreutdanningen er et alternativ til tradisjonell ledelsesutdanning og organisasjonsfag. Det legges vekt på kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens (DNAs) organisering, hva som er spesielt for norsk arbeidsliv og hvilke føringer dette legger på organisasjonsutforming og ledelsespraksis.

Om studiet

Leter du etter Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen for fag- og interesseorganisasjonen Lederne kan du klikke på denne lenken.

Målgruppen er valgt og ansatt ledelse, personalansvarlige i arbeiderbevegelsens foretak og andre personer med planlagt overgang til lederstillinger i AAF sine medlemsforetak. Ved ledig kapasitet kan andre søkere med interesse for den norske ledelsesmodellen vurderes for opptak.

Utdanningen anvender Arbeidslivsbarometeret, Medbestemmelsesbarometeret, Ledelsesbarometeret og dine erfaringer fra arbeidslivet som ferskvarekunnskap i fagene.

Studiet er en årsenhet organisert som et deltidsstudium på 60 studiepoeng over to år. Du kan ta emner på 15 studiepoeng enkeltvis.

Emner som inngår i studiet:

  • Arbeidslivskunnskap.
  • Makt og opposisjon.
  • Organisasjon og ledelse i norske virksomheter.
  • Marked, utvikling og omstillingsevne i norsk arbeidsliv.

Se programplan for innhold i emner.

Spørsmål?

For spørsmål om opptak, betaling etc. kontakt Høgskolen i Oslo og Akershus v/ Team for etterutdanning, videreutdanning og oppdragsundervisning (EVO), e-post:  sam-evo@hioa.no ev. infosenteret ved Fakultet for samfunnsvitenskap på tlf. 22453332.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

For opptak til NAM6100 Makt og opposisjon (våren 2019), NAM6200 Organisasjon og ledelse av norske virksomheter (høst 2019) og NAM6300 Marked, utvikling og omstillingsevne i norsk arbeidsliv (våren 2020):

13. desember.

Oversiktstabell - studiets oppbygging

Studiet består av fire emner á 15 studiepoeng som vist i oversikten nedenfor. Det er ingen progresjonsregler på studiet, men det anbefales at emnene gjennomføres i den rekkefølgen som er skissert i tabellen over.

Studieinformasjon

Fakta

Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen Høst og Vår 60 stp. 2 år, deltid Pilestredet Norsk Studieavgift 25 000,- per semester.
Semesteravgift: 640,-

Kontakt

Administrativ: Team EVO

Publisert: Oppdatert: