HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Kulturledelse

Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen (for Lederne)

Videreutdanningen er et alternativ til tradisjonell ledelsesutdanning og organisasjonsfag. Det legges vekt på kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens (DNAs) organisering, hva som er spesielt for norsk arbeidsliv og hvilke føringer dette legger på organisasjonsutforming og ledelsespraksis.

Om studiet

Leter du etter Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen for Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) kan du klikke her.

Målgruppen er medlemmer i fag- og interesseorganisasjonen Lederne. Andre med interesse for den norske ledelsesmodellen kan også søke.

Utdanningen anvender Arbeidslivsbarometeret, Medbestemmelsesbarometeret, Ledelsesbarometeret og dine erfaringer fra arbeidslivet som ferskvarekunnskap i fagene.

Studiet er en årsenhet organisert som et deltidsstudium på 60 studiepoeng over to år. Du kan ta emner på 15 studiepoeng enkeltvis.

Emner som inngår i studiet:

  • Arbeidslivskunnskap.
  • Makt og opposisjon.
  • Organisasjon og ledelse i norske virksomheter.
  • Marked, utvikling og omstillingsevne i norsk arbeidsliv.

Se programplan for innhold i emner.

Spørsmål?

For spørsmål om opptak, betaling etc. kontakt Team for etterutdanning, videreutdanning og oppdragsundervisning (EVO), e-post:  sam-evo@hioa.no

Søknad og opptak

Søknadsfrist

For opptak til Marked, utvikling og omstillingsevne i norsk arbeidsliv (vår 2019):

13. desember

Opptakskrav

GSK eller realkompetanse. For opptak vises det til forskrift om opptak ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Ved vurdering av realkompetanse gjelder Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Oversiktstabell - studiets oppbygging

Studiet består av fire emner á 15 studiepoeng som vist i oversikten nedenfor. Det er ingen progresjonsregler på studiet, men det anbefales at emnene gjennomføres i den rekkefølgen som er skissert i tabellen over.

Studieinformasjon

Fakta

Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen Høst og vår 60 stp. 2 år, deltid Pilestredet Norsk Kursavgift: 24 000 kr. per semester
Semesteravgift: 640 kr.

Kontakt

Emneansvarlig: Bitten Nordrik og Eivind Falkum.

Administrativ: Team EVO.

Publisert: Oppdatert: