HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Pedagogisk veiledning i utdanning og yrke for lærere i barnehage og skole

Ledelse i den norske samarbeidsmodellen (bachelornivå)

Videreutdanningen er en innføring i det norske arbeidslivets oppbygging og virkemåte, og gir kunnskap om den historiske utviklingen av den norske samarbeidsmodellen skal gi grunnlaget for å forstå særtrekk ved norske virksomheter.

Om studiet

Målgruppen er lokallagsledere, medlemmer av særorgan, forbundsstyret og utvalgte personer fra forbundskontoret i Politiets Fellesforbund.

I dette studiet lærer du å analysere egen arbeidsplass med organisasjons- og ledelsesteori. Samspillet mellom ledelse, fagforeninger og ansatte analyseres som en kontekst for både drift og utvikling av virksomheten.

Det er faglig overlapp med emnet  Ledelse i den norske samarbeidsmodellen (masternivå), 15 studiepoeng.

Undervisningen er organisert i fire samlinger, totalt 10 dager. Undervisningen veksler mellom forelesninger knyttet til pensumgjennomgang og anvendelse av ny empirisk forskning som kan belyse både teorier og metoder, plenumsdiskusjoner og gruppearbeid. Mer informasjon om innhold og organisering finnes i emneplanen.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

4. mai 2018.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. For opptak vises det til forskrift om opptak ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Ved vurdering av realkompetanse gjelder Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Studieinformasjon

Fakta

Ledelse i den norske samarbeidsmodellen (bachelor) Høst 2018 15 stp. 2 semestre Pilestredet Norsk 30 Kostnader dekkes av Politiets Fellesforbund.

Kontakt

Faglig: Christin Thea Wathne.

Administrativ: Team EVO.

PF_Sigve_LivOva_Kristi
Publisert: Oppdatert: